Menu
Obec Broumy
Broumy

Webové stránky se upravují. 

Aktuality

 

*****

změna otevírací doby pošty Broumy ve dnech 8. - 14.12.

zde k nahlédnutí... (296.99 kB)

otevírací doba... (272.08 kB)

*****

covid ve školách

*****

Program kulturních akcí Beroun, Žebrák, Hořovice

listopad 2021 - program (751.22 kB)

*****

zubní lékař příjmá pacienty.

*****

Zastupitelstvo obce Broumy ve spolupráci

se Základní školou a mateřskou školou Broumy
 a Sborem dobrovolných hasičů Broumy

pořádá

22. ročník turistického pochodu

BBROUMSKÝ   ŠPACÍR

    Trasa volitelná:        10 – 16 – 20 km

    Datum pochodu:      sobota 9. října 2021

Start pochodu:  ZŠ a MŠ Broumy  -  7.30 – 10.30 hod.

                           Ukončení pochodu: v 16.00 hodin

                           Startovné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč

Start na vlastní riziko. Děti do 15 let v doprovodu dospělých, nebo s písemným souhlasem rodičů. Všichni účastníci jsou povinni nahlásit návrat v cíli pochodu do 16.00 hodin.

Každý účastník obdrží účastnický diplom a drobné občerstvení.

V cíli na Vás čeká bohaté pohoštění připravené SDH Broumy.

Děkujeme všem sponzorům za podporu turistického pochodu.

*****

Obecní úřad pořádá v sobotu 23. 10. 2021 zájezd na muzikálové představení

Láska nebeská.

Zamilovaná duchařská komedie s nejznámějšími hity Waldemara Matušky.

Vstupenky si můžete zajistit na obecním úřadu, cena vstupenky bude opět 50% z původní ceny a doprava zdarma. Odjezd autobusu bude ve 12.00 hod. od obecního úřadu, začátek představení  je ve 14.00 hod.

*****

Moštárna Kublov bude v provozu od 25. září do 30. října každou sobotu vždy od 8.00 do 11.00 hod. Cena je 3 Kč za kg jablek, maximálně 120 kg jablek na zákazníka a den.

*****

Divadelní soubor MÁJ

uvede dne 17. 10. v 16.00 hod. v sále kulturního domu v Broumech

reprízu divadelní hry

Václava Berana

KOMEDIE O ZKROCENÍ

na motivy hry W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za DS M. Žižka

*****

Mudr. Šmíd dovolená 2. 9. – 10. 9. 2021. Zastupuje MUDr. Flemr ve své ordinaci.

*****

Knihovna Broumy

V budově staré školy přímo proti dveřím do knihovny je místnost plná knih, které přinesli občané Broum, protože je doma již nepotřebovali a nabídli je zdarma dalším čtenářům. Jsou to různě staré knihy všech žánrů. Jsou to i knihy drahé, obrazové publikace, romány, poezie, kuchařky, cestopisy. Všichni si můžete tyto knihy přijít prohlédnout a zdarma si odnést, pokud by se vám nějaká líbila každé pondělí od 15 do 17 hodin.                                                                                                                                                       M. Skleničková

*****

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA
TUHÁ PALIVA
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
7.9.2021 - 9.9.2021
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a
dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a
dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO - PÁ 8:00 - 16:30)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky. (Kontrolám provedeným 2018 končí tento
rok platnost)
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za
rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na
tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll, Dakon, OPOP,
Slokov, Viadrus, Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

*****

OSLAVA 12 LET PIVOVARU MATUŠKA V BROUMECH

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,

Dovolujeme si vás pozvat na den otevřených tanků do Pivovaru Matuška. Přijďte již tuto sobotu 31.7. posedět, pojíst a hlavně popít k našim pivovarským tankům. Přímo v prostorách našeho pivovaru budete moct ochutnat sedm druhů piv, mezi kterými nebude chybět Karel Dvanáctka, Tmavý broumský Pařez či všemi oblíbená California. Tým Pivovaru Matuška se na vás bude těšit v sobotu od 12 hodin.

Dej Bůh štěstí celé obci!

*****

KOTLÍKOVÉ DOTACE – NOVÉ INFORMACE

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle.
Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %.
 Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012.
Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.Už v září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu poskytuje od roku 2015 tzv. kotlíkové dotace.
Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám.
 Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.
Současně kotlíkové dotace dostávají novou podobu. Domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ni budou moci žádat jako doposud – na krajských úřadech. Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 %.
„Žádosti do programu Nová zelená úsporám o výměnu kotle bude možné podávat na přelomu září a října letošního roku, kdy se rozběhne nová podoba programu Nová zelená úsporám. Kompletní podmínky nového programu zveřejníme na konci července,“ pokračuje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.
V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.

*****

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NAŠICH MALÝCH SPOLUOBČÁNKŮ.

Když se v letošním roce vzhledem k současné koronavirové situaci nemohlo uskutečnit tradiční jarní slavnostní vítání občánků, proběhl na obecním úřadě alespoň zápis našich nejmladších do pamětní knihy obce. Na tento zápis byli rodiče pozváni jednotlivě při dodržení všech opatření, která současná situace vyžaduje. Zde obdrželi tradiční pamětní list, malý dárek pro děťátko a finanční příspěvek obce tak jako při slavnostním vítání občánků. Aby mohli být rodiče k tomuto zápisu, nebo k vítání občánku pozváni, musí své dítě písemně přihlásit na obecním úřadě v Broumech. Slavnostní vítání, případně zápis do pamětní knihy by podle situace proběhl na podzim letošního roku.

*****

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 V ZŠ A MŠ BROUMY

     Školní rok 2020/2021 byl náročný nejen pro učitele a žáky, ale i pro jejich rodiče. Vedení školy mělo velmi složitý úkol: koordinovat fungování školy jak při distanční výuce, tak při postupném návratu dětí do škol, který byl spojen s řadou epidemiologických opatření. Složité situaci vystavila pandemie paní učitelky, další pedagogické pracovníky a zejména žáky. Po prvních zkušenostech z jarních měsíců minulého školního roku se distanční výuka posunula na mnohem náročnější úroveň - probíhala na jednotné platformě Microsoft Teams a do výuky byli zapojeni všichni žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy. Bylo však několik žáků, kteří měli problém s dodržováním rozvrhu a plněním úkolů. Přesto školní rok úspěšně ukončilo všech 227 žáků základní školy a 37 žáků mateřské školy. Všech 227 žáků prospělo, z toho 181 s vyznamenáním (98 se samými jedničkami). Hodnocení práce žáků bylo pro nás velmi složité, do známek se promítla aktivita a plnění úkolů v průběhu distanční výuky i výsledky z krátkého období výuky prezenční, během kterého jsme se hlavně snažili utřídit a zopakovat získané znalosti. O děti se staralo 36 zaměstnanců, 27 pedagogických a 9 správních.

Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval rodičům za trpělivost a spolupráci, žákům za píli a všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy za to, jak zvládli tento školní rok plný distanční výuky a různých opatření, která se měnila každým dnem. Doufám, že takový rok už nezažijeme.          

******

Od ulice Luční k odbočce na Kublov.

Frézování  jeden pruh průjezdný - 19.7.2021

Pokládka ASB,  uzavřena celá část komunikace -  20.7.2021

******

COVID info od 9. 7. 2021

******

Vážená paní, vážený pane,

na čistírně odpadních vod se potýkáme se značným množstvím balastních (dešťových) vod, které mají negativní vliv na celý proces čištění. Jedná se o vody, které do oddílné splaškové kanalizace nepatří, tato kanalizace byla kolaudována jako striktně oddílná, tudíž souží k odvádění pouze splaškových vod z nemovitostí. V celé obci budou probíhat zkoušky za účelem zjištění, zda nejsou do kanalizace svedeny dešťové vody z nemovitostí. Pokud nedojde k odpojení dešťových svodů a bude na ČOV natékat za dešťů stále nepřijatelné množství vody, budou v součinnosti se stavebním úřadem probíhat kontroly odvádění dešťových a  splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. V případě, že bude zjištěno odvádění dešťových do oddílné splaškové kanalizace, hrozí majiteli nemovitosti pokuta v souladu s §8 odst.6 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o porušení uzavřené smlouvy.  Žádáme tedy o striktní oddělení a odvedení dešťových vod mimo oddílnou splaškovou kanalizaci. VAK Beroun.

******

Velký garážový výprodej v PÁTEK 25.6. 15.00 -19.00 HOD

místo konání : Broumy, ZaGarážemi 333

Příjemvěcí: čtvrtek 24.6.od17.00 do19:00hod. pátek 25.6.od13.00do15.00hod. domácí,kuchyňské, zahradní a sportovní potřeby, hračky a knížky (pouze čisté a nezničené věci.

leták zde k nahlédnutí... (355.6 kB)

*****

Doktor Šmíd oznamuje termíny své dovolené:

26. 7. – 30. 7., 23. 8. – 27. 8., 2. 9. – 10. 9. 2021

Zástup zajistí Mudr. Flemr ve své ordinaci.  Vždy je nutné se předem telefonicky domluvit.

*****

Z-BOX stojí v obci Broumy u OÚ naproti potravinám COOP, je již zapnutý, nicméně na všechny e-shopy a do závozních plánů kurýrů se propisuje následující dny a oficiální spuštění je od pondělí 21/6.

Zákazníci naleznou tento box na e-shopech během víkendu (19-20/6) a vyzvednutí prvních balíčků startuje toho 21/6.

******

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 18.6.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

  S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o.

Malá Morávka 287, 793 36   IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

*****

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub vroce 2021

pozvánka zde k nahlédnutí... (357.29 kB)

*****

  Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis se koná od 2. do 16. května 2021 distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

K zápisu zákonní zástupci doručí:

 • kopii rodného listu dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou v

školním roce 2021/2022 plnit předškolní povinné vzdělávání)      

Žádost k předškolnímu vzdělávání s přílohami je možné odevzdat v daném termínu těmito způsoby:

 • zaslat do datové schránky školy hgp8jnc
 • zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email školy  zs.broumy@seznam.cz
 • zaslat poštou na adresu ZŠ a MŠ Broumy, Školní 242, 267 42 Broumy
 • vhodit do schránky u hlavního vchodu do základní školy

Žádost k předškolnímu vzdělávání i formulář potvrzení od dětského lékaře si stáhnete na webových stránkách školy nebo je možné si tiskopisy vyzvednout v mateřské škole (po domluvě s vedoucí učitelkou MŠ Milenou Seidlovou – tel. 604 421 941).

Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovil kritéria, podle kterých bude rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí počet dětí, které je možné přijmout.

Další informace naleznete na webových stránkách školy: www.skolabroumy.cz

                                                                                                                                    Mgr. Libor Kuška

*****

Kontrola komínů v Broumech pro jaro 2021

pátek 4.6. 2021

sobota 5.6. 2021

objednání 774 90 86 21

plakát zde k nahlédnutí... (310.63 kB)

*****

INFORMACE Z OBCE

Něco málo z toho, co obec chystá za akce do konce roku 2021:

Právě probíhá rekonstrukce ulice V Hlinkách, kterou provádí firma silnice Chmelíř s.r.o. Předpokládané dokončení akce počítáme na přelomu měsíce dubna a května. V důsledku spodních vod a bohužel žádného kamenného podkladu u stávající silnice bylo rozhodnuto o odvodnění pomocí drenáže a po obou stranách budou položeny plastové odtokové roury, které budou po 50 m přerušeny kontrolními šachtami z důvodu možnosti čištění.  Do těchto plastových rour budou napojeny stávající okapy a voda čerpaná ze studánek ve sklepech.  Vše je svedeno do stávající dešťové kanalizace v ulici Ku Prantům.  K tomuto tématu bych pouze podotknul, že ne všichni občané, kterých se rekonstrukce týká, pochopili význam pojmu stavba. Tímto je znovu žádám, aby na staveniště nezajížděli svými auty a neomezovali tak probíhající práce. Výjimku ze zákazu mají pouze záchranné složky. Zároveň dojde v ulici k rekonstrukci veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu budou dne 29. 3. odpojena stávající světla a zdemontovány sloupy veřejného osvětlení. Nové osvětlení bude zprovozněno až začátkem měsíce května, proto žádám občany v této ulici za trpělivost.

Dále bude v celé obci probíhat rekonstrukce rozhlasu, kterou bude provádět firma SOFT-Rádio s.r.o. Bude provedena výměna všech hlásičů za nové. Na některých místech dojde k doplnění. Bohužel stávající hlásiče, které slouží již 21 let, postupně odchází a nejsou na ně ani náhradní díly. Tyto práce budou probíhat v měsíci dubnu. Nově nainstalované hlásiče včetně nové ústředny budou určitě kvalitnější a poslouží ke spokojenosti občanů mnoho dalších let.

Pro tento rok je rovněž naplánována stavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty mezi obcemi Kublov a Broumy. Stavba bude prováděna ve spolupráci s obcí Kublov, která zafinancuje část na svých pozemcích, tzn. až na začátek cedule označení obec Broumy.  Zbytek bude financovat obec Broumy.  Stezka bude napojena v Kublově na Malé Louce na stávající chodníky a povede až na hranice broumského katastru. Zde bude prodloužena, poté bude pokračovat na stávající chodník v ulici Průběžná a zakončena bude až v ulici Školní u nové MŠ. Součástí trasy budou tři přechody, dva přes ulici Průběžná a jeden v ulici Školní. Kolem celé trasy bude veřejné osvětlení. Bohužel musí být zbourána stávající autobusová zastávka a nahrazena novou z důvodu nařízení odboru dopravy ohledně upravené části pro zajíždění autobusu mimo vozovku. Celý povrch bude zhotoven z betonasfaltu. Předpokládaný termín zahájení prací je začátek května, dokončení v měsíci září. Věřím, že tato stavba bude velkým přínosem pro obě obce.

Chtěl bych touto cestou zároveň požádat všechny broumské občany, zda nemají staré fotografie, kde je zachycena hrázděná kaplička s váhou, která se nacházela proti čp. 48. Vím, že už mnoho starých fotografií občané obci darovali, či zapůjčili. Přesto prosím znovu všechny, zda projdou znovu své historické snímky a pokud tam bude kapička zachycena, o jejich zapůjčení.  Vážně uvažujeme o tom, že bychom tuto historickou stavbu obnovili.

Všem děkuji za ochotu.              

starosta

Někteří z vás si možná při čtení některých vydání Brouského zpravodaje říká, proč to vůbec tiskneme, když tam není skoro nic zajímavého. Osobně si myslím, že je lepší udělat alespoň něco, než vůbec nic, ale mnohdy se to nevyplácí. Je pravda že dřívější zpravodaje byly často vyplněny různými akcemi. Zábavy, plesy, sportovní halové turnaje, karneval, vítání občánků, promítání kina a mnoho dalších. Bohužel dnešní doba nám žádné tyto akce neumožňuje. Vím, že byl člověk v určitých věcech omezený i dříve, ale to, jaká situace přetrvává dnes, je smutné. Doufejme, že se nám vrátí staré dobré časy, budeme smět volně dýchat a sundat ty nehezké bílé zobáky. Tímto článkem bych rád připomněl i to, že do Broumského zpravodaje může přispívat články kdokoliv z vás. Příspěvky, které budou zajímavější, než sčítání lidu, rádi zveřejníme. Pokud by měl někdo zájem, ať mě kontaktuje e-mailem na mistostarosta@broumy.cz.

Zasedání Zastupitelstva.

Na únorovém a březnovém zasedání se probíralo několik důležitých i méně důležitých věcí. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, inventura majetku obce, poskytnutí daru dvou betonových panelů TJ, průběžné opravy příkopu v ulici K Lukárně a výběrová komise pro rekonstrukci rozhlasu. Zastupitelstvo jednalo o nákupu strojní techniky pro zimní i letní využití. Do majetku obce přibyla vibrační deska od firmy Lumag, která bude sloužit k drobným opravám našich komunikací. Zastupitelstvo dále jednalo o možném umístění boxu Zásilkovna.cz v naší obci, o bývalé jímce pod obecním úřadem, o ulicích V Hlinkách, Za Roklí a do Luhu kolem Kučeráku. Jedním z bodů bylo i vyvážení odpadů do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře. Po stále se častěji opakujícím nesrovnalostem, co do kontejneru patří či nikoliv je specifikováno seznamem, který je zveřejněn na stránkách obce, ve zpravodaji i ve sběrném dvoře.

Všem občanů přeji pevné zdraví a pozitivní náladu.

místostarosta

Jaký odpad patří do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.

 • Staré vybavení domácnosti, které se rozměrově nevejde do běžných maloobjemových nádob, určených pro ukládání komunálního odpadu. Například: skříně, kuchyňské linky, obývací stěny (vše rozebrané na desky), dveře, matrace, sedací soupravy, válendy, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní apod.
 • Dále ostatní velkoobjemové odpady po nahlášení a domluvě se správcem sběrného dvora.

   Jaký odpad nepatří do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.

 • Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, odpad ze zdravotnických zařízení a veterinární péče).
 • Staré pneumatiky.
 • Odpad z rekonstrukcí objektů, stavební suť a výkopová zemina.
 • Odpad vznikající při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 • Běžný komunální odpad, který je určen pro ukládání do maloobjemových nádob.
 • Vytříděné složky komunálního odpadu, které se ukládají do určených sběrných nádob nebo na určená místa.

******

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskuteční vzhledem k mimořádným opatřením vlády bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín pro podání žádostí je 1. – 15. 4. 2021. Podrobné pokyny k zápisu budou zveřejněny na www.skolabroumy.cz.

     Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok věku a děti, kterým byl povolen v roce 2020 odklad začátku povinné školní docházky.

*****

OČKOVÁNÍ PSŮ

Očkování psů v naší obci proběhne dne 24. dubna od 13.45 do 14.30 hod. před obecním úřadem.

Připomínáme, že do konce měsíce března je nutné uhradit na obci poplatek za psa. Pokud psa již nemáte, nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadu.

*****

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU  V OBCI BROUMY

Zájemci o očkování, ve věku nad 80 let (7 občanů),  kterým obec Broumy ve spolupráci s p. Vlastimilem Srpem  zajistila registraci a rezervaci očkování již obdrželi obě dávky a byl jim vystaven certifikát o provedeném očkování. V kategorii 70 – 79 let je k dnešku 18 spoluobčanů naočkováno 1. dávkou a mají termín 2. dávky a 1 občan zatím čeká na výzvu k rezervaci termínu 1. dávky (závisí na dodávce vakcíny očkovacímu centru).  Podpora obce je nadále určena pro naše spoluobčany, kteří nemají možnost požádat např. někoho z rodiny i pro mladší kategorie, tak jak bude postupně Ministerstvem zdravotnictví umožňováno. Samozřejmě to platí pro seniory starší 80 let a kategorii 70 - 79, kteří se rozhodnou později. Zájemci si mohou vyzvednout formulář žádosti o registraci na obecním úřadu. Očkování probíhá plynule a různé zádrhele, které jsou ve sdělovacích prostředcích dramatizovány nás zatím nepotkaly.

*****

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o. připravil pro občany dne   10. 4. 2021 mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

 

Stanoviště:                 na návsi u Obecního úřadu             

Čas:                             od 8,30  do  9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, oleje atd.

*****

Nabídka služeb CISTERNA DO BAZÉNŮ A STUDNÍ I. Vodovody a kanalizace Králův Dvůr, s.r.o.

tak jako v loňském roce si Vás dovoluje společnost I. Vodovody a kanalizace Králův Dvůr s.r.o. oslovit s nabídkou.

Chceme Vám nabídnout zejména službu týkající se rozvozu pitné vody cisternou do bazénů a studní, aby nedocházelo k nadměrnému odběru pitné vody z vodovodního řadu, kdy následkem je snižování tlaku a zakalování vodovodní sítě.

Naše služby lze využít 24h denně.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel: 602 211 445.

*****

Pohotovostní služby stomatologů OSK Beroun-Hořovice

duben 2021

2. a 3.4.          Dr. Katarína Kurťáková - Beroun, Pod Haldou 64            777 742 971

4. a 5.4.          Dr. Miloslav Neužil - Cerhovice, Na Blížce 175               311 577 559

10. a 11.4.      Dr. Monika Růžičková - Zdice, Čs. Armády 895             311 685 674

17. a 18.4.      Dr. Marcela Srpová - Hořovice, Fűgnerova 389, Alba       311 512 119

24.a 25.4.      Dr. Zalina Sozieva - Beroun, Havlíčkova 1732/3               727 836 818

Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00 hodin

Z Á P I S dětí do 1. ročníku základní školy

zápis dětí do 1. třídy zde k nahlédnutí... (209.08 kB)

DISTRIBUCE ČEZ

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek elektřiny. Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

informace zde k nahlédnutí... (268.92 kB)

 

Změny ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021

jízdní řády... (431.65 kB)

jízdní řády... (420.67 kB)

jízdní řády... (464.01 kB)

jízdní řády... (379.27 kB)

jízdní řády... (688.6 kB)

jízdní řády... (417.4 kB)

jízdní řády... (494.28 kB)

jízdní řády... (482.94 kB)

jízdní řády... (641.46 kB)

jízdní řády... (335.28 kB)

jízdní řády... (452.15 kB)

jízdní řády... (416.04 kB)

jízdní řády... (526.84 kB)

jízdní řády... (539.95 kB)

jízdní řády... (341.54 kB)

jízdní řády... (565.01 kB)

 

ombudsman dětem

 

ombudsman dětem

Chcete ovlivnit budoucnost regionu, kde žijete nebo pracujete?

Strategie SCLLD je odrazovým můstkem pro spokojenější život pro obyvatele na území MAS Mezi Hrady (https://www.mezihrady.cz/). 

V období 2014 – 2020 se podařilo MAS Mezi Hrady získat cca 52 milionů Kč na realizaci projektů z území MAS a do tohoto území spadá i Vaše obec. Bohužel ne všechny finance se podařilo včas vyčerpat.

Abychom mohli v našem úsilí smysluplně pokračovat i v letech 2021-2027, potřebujeme znát váš pohled na aktuální situaci v území. 

Na webových stránkách MAS Mezi Hrady v sekci Dokumenty/Strategie SCLLD naleznete v podzáložce „NOVÁ SCLLD 2021 - 2027" (https://www.mezihrady.cz/mas-mezi-hrady/dokumenty/strategie-sclld/novasclld-2021-2027/) veškeré dokumenty k připomínkování, a to nejpozději do 24.1.2021.  

Pomůžete nám tak se zaměřit pozornost na problematická místa, odhalit skrytý potenciál a efektivněji nastavit dotační příležitosti na období 2021-2027.  

Děkujeme Vám. 

Vaše MAS Mezi Hrady

OPRAVA STŘECHY KD.

  Jak si již někteří občané všimli, po dvou měsících byla dokončena oprava střešního pláště a zatékáním značně poškozená střešní konstrukce Kulturního domu a vyměněna již léty poničená eternitová krytina. Zároveň se podařilo odlehčit strop nad sálem za pomoci železných íček 30cm vysokých, které před pokládkou nové krytiny byly jeřábem položeny na již připravený betonový věnec po celé délce nosné zdi. K této železné konstrukci se zavěsil stávající strop nad sálem, který byl dosud přidělán na nosných trámech, z nichž byly některé ztrouchnivělé.  Zároveň to pomůže odlehčit i zatížení střechy s novou krytinou. Oprava je zatím financována z peněz obce. V srpnu 2020 byla podána žádost o dotace na Krajský úřad, zatím z důvodu voleb do Krajského zastupitelstva není žádost vyřízena.

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021

Služby v oblasti sběru, svozu a skládkování komunálních odpadů budou probíhat v roce 2021 stejným způsobem jako v uplynulém období.  Celoroční známky zůstávají v platnosti do konce měsíce února.  Od 1. března již všichni musí mít nalepenu známku novou.  Bohužel nám do dnešního dne firma Rumpold, která provádí svoz odpadů, nenahlásila ceny, za které se bude v příštím roce svoz provádět. Proto bude možné celoroční známku zakoupit až v novém roce. Jednorázové známky zatím zůstávají v platnosti i pro nový rok.

Je nám líto, že opět musíme některým občanům připomínat, že na každý odpad je určené místo. Odpady, které jsou ukládány mimo tato místa  jsou považovány za černou skládku!   V poslední době je to kromě jiného strkání krabic a dalšího odpadu mezi kontejnery.  Tyto krabice většinou nejsou ani složené, ale jsou tam naházeny tak, jak z nich byl vyndán jejich obsah s jistotou, že to prostě „někdo“ uklidí.  Následně pak si možná právě tito občané stěžují na nepořádek v obci, jak vyplynulo z nedávného dotazníkového šetření. Složené kartony je přitom možné odevzdat na sběrné místo ve dvoře.  Odpovědnost za nakládání s odpady nese vždy jejich původce a nenuťte nás, abychom tato místa museli monitorovat.  Děkujeme všem, kteří jsou k životnímu prostření i k nám ostatním ohleduplní.

Hodiny pro veřejnost obecního úřadu v prosinci:

Středa     23. 12. 2020     7.00 – 10.00 hod.

Pondělí  28. 12. 2020      7.00 – 10.00 hod.

Středa    30. 12. 2020           zavřeno

NOVÝ AUTOMOBIL SDH BROUMY

Obec Broumy pořídila za dosluhující, často poruchový a již 30 let starý, nový dopravní automobil pro SDH značky MAN za pomoci Programu 2020 pro poskytnutí z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a na základě dotace MV-GŘ HZS ČR. Poskytnuté dotace jsou ve výši 55%, zbývající část 45% dofinancovala obec. Nový DA byl převzat dne 4.12.2020 ve firmě PROGRES SERVIS SIBŘINA s.r.o. která provedla konečné úpravy dle prováděcích podmínek MV-GŘ HZS ČR.

BLAHOPŘÁNÍ KE 100. NAROZENINÁM

Vzácné životní jubileum 100. narozeniny oslavila 7. prosince naše spoluobčanka paní Božena Opatrná. Při této příležitosti ji navštívily členky sboru pro občanské záležitosti a v čele se starostou obce panem Petrem Jirkou jí předaly blahopřání, květinu, velký dort a dárkový balíček.

Paní Božena Opatrná se narodila v Suchomastech jako jedna z devíti dětí (7 děvčat a 2 chlapci), z nichž se většina dožila také vysokého věku, kolem 90 let.  Se svým budoucím manželem, panem Jaromírem Opatrným, rodákem z Broum, se seznámila v Berouně a od roku 1943 se stala občankou Broum. Spolu vychovali dceru Jarmilu, provdanou Vonáskovou. Paní Božena pracovala jako lesní dělnice. V jídle nebyla nijak vybíravá, měla ráda běžná jídla. Nikdy nekouřila. Od roku 1986, kdy zemřel její manžel, původně řezník, který jezdil jako řidič autobusu, je vdovou.  Nyní žije u své dcery Jarmily, která o ni za pomoci celé rodiny již řadu let velmi obětavě pečuje.

Přejeme naší jubilantce hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP)

již několik let poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity pro pečující rodiny či jednotlivce v několika územích Středočeského kraje. Zkušenosti našich klientů nám ukazují, že většině rodin chybí potřebné informace o tom, jak o blízkého člověka mohou pečovat, jak tuto péči dlouhodobě zvládnout a jak mohou řešit praktické otázky a nezůstat na to sami.

Vytvořili jsme 4 videa pod souhrnným názvem „Pečovat a žít doma je normální“, která obsahují rady, jak se s těžkou situací vyrovnávat. První video obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat. Druhé video je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat. Třetí video poskytuje podrobné rady, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci. Poslední video je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit.

Videa reagují na různé komunikační možnosti pečujících. Animace umožní se vizuálně zorientovat, mluvené slovo umožní rozumět např. i nevidomým, díky titulkům získají informace i lidé s horším sluchem a znakový jazyk zajistí předání informací neslyšícím.

Reakce našich klientů i odborníků, s nimiž spolupracujeme, hodnotí informace i způsob návodného zpracování velmi příznivě. Naším záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících.

Naše videa Vám poradí, jak zvládat péči o své blízké v domácím prostředí

Pečujete dlouhodobě o blízkého člověka v domácím prostředí?

Byla Vašemu dítěti stanovena závažná diagnóza?

Potřebujete se v této situaci zorientovat a nevíte, na koho se obrátit?

Nevíte, jaké služby Vám mohou v péči pomoci?

Potřebujete poradit, na jakou podporu máte nárok?

Pak právě pro Vás jsme vytvořili videa „Pečovat a žít doma je normální!“ se základními radami pro pečující.

 

První video - Pečovat a žít doma je normální — díl 1 — Co udělat nejdříve - YouTube obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.

Druhé video - Pečovat a žít doma je normální — díl 2 — Finanční a materiální podpora - YouTube je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.

Třetí video - Pečovat a žít doma je normální — díl 3 — Kdo mi s péčí pomůže - YouTube poskytuje podrobné rady, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.

Poslední video - Pečovat a žít doma je normální — díl 4 — Co a jak dál - YouTube je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit.

Animovaná videa jsou názorná a všechna jsou opatřena mluveným slovem, titulky a jsou ve znakovém jazyce, aby byla srozumitelná pro kohokoliv.

Videa i jejich forma vznikla na základě každodenních zkušeností našich klientů a rozhovorů s odborníky v Centru pro komunitní práci střední Čechy. Jejich záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Zvlášť v současné době mohou být videa vhodným zdrojem informací pro rodiny, které doma pečují o své blízké.

QR kódy zde...

 

Tým CPKP střední Čechy

 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY BROUMSKÉ POŠTY

Vážení klienti,

od 23. 11. 2020 je otevírací doba pošty změněna.

Pošta Broumy, 267 42:

Otevírací doba:

Pondělí:       od 13:00 do 18:00 hod.

Úterý:           od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Středa:         od 13:00 do 18:00 hod

Čtvrtek:        od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Pátek:           od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Sobota:        Zavřeno

Neděle:        Zavřeno

***********************************************************

HLOUPOST, HAMIŽNOST, AROGANCE?

     Slova v nadpisu článku by se dala doplnit ještě mnoha dalšími slovy podobného významu. V uplynulých dnech se v kontejneru na hřbitovní odpad objevilo něco, co tam v žádném případě nepatří. Sprchová vanička o rozměrech cca 100x100 cm, ale ne ledajaká. Vanička je vyplněna ze spodu betonem, či nějakou podobnou hmotou. Zdá se, že mohla sloužit jako zahradní sprcha či podobně. Některý z našich spoluobčanů si takto vyřešil problém „Kam s ním“. Přitom řešení by bylo velmi jednoduché. Palicí rozbít betonovou výplň, plastovou část odevzdat do odpadu v obecním sběrném dvoru a beton odvést na skládku tuhého odpadu firmy AVE ve Stašově. Chápu, že toto řešení by pro dotyčného bylo spojeno s určitou námahou a hlavně finančními náklady. A tak proč nevyužít možnost kontejneru na hřbitově, když je velmi malá pravděpodobnost , že mě někdo při této nedovolené činnosti uvidí?  Zajímalo by mě, zda tohoto „podnikavce“ alespoň na chvíli napadlo, co by se stalo, kdybychom takto „chytří“ jako on, byli všichni.  Naštěstí , a jsem o tom přesvědčen ,  převážná část našich občanů, zcela určitě přemýšlí jinak.

Pozn. V současné době se předmětná vanička najednou objevila mimo kontejner , opřena o hřbitovní zeď. ( Kdo a proč ji vyndal nevím.)  V každém případě  to však nemění nic na faktu, že její ekologická likvidace zůstává na bedrech Obecního úřadu.

                                                                                                                              „Vs“

***************************************************

SPOZ

Vítání občánků se v letošním roce 2020 bohužel ani jednou neuskutečnilo. A nebylo to proto, že by bylo málo miminek. Naopak – chlapců a děvčátek, kteří by byli v letošním roce přivítání, bylo hodně.  Jenže současná situace – jak na jaře, tak i nyní, neumožnila slavnostní vítání uskutečnit. Tímto se našim malým spoluobčánkům i jejich rodičům omlouváme a věříme, že až se současná situace zlepší, budeme moci slavnostní vítání uskutečnit, i když nám naše miminka trochu povyrostou.

Zatím bychom všechny malé občánky chtěli přivítat alespoň písemně, prostřednictvím tohoto zpravodaje a popřát jim hodně zdraví a štěstí do života a věříme, že se osobní vítání v dohledné době uskuteční.                                                    

Za SPOZ Zd. Volenová

*************************************************

INFORMACE PRO OBČANY V ULICI V HLINKÁCH

Chtěl bych touto cestou informovat občany v ulici v Hlinkách o stavu oprav místní komunikace. Měl jsem představu, že se všichni zúčastnění sejdeme v zasedací místnosti OÚ a rozhodneme společně  o dalším postupu. Bohužel situace nám to neumožňuje, proto Vás alespoň touto cestou chci informovat.

Dne 4. 8. 2020 po všech nutných přípravách byla zadána výzva k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na tuto akci.  Přihlásilo se 5 firem. Dne 20. 8. 2020 proběhlo výběrové řízení v zasedací místnosti OÚ. Na základě cenových kritérií vybrala výběrová komise složená ze členů zastupitelstva a p. Lucie Malcové ze společnosti ACCON firmu AZ VIA s.r.o.  Po přezkoumání cenové nabídky této firmy  byly zjištěny závažné nedostatky a to podhodnocením některých úkonů.  Proto firma, která dělala projektovou dokumentaci,  byla požádána o překontrolování rozpočtové části dané nabídky.  Na základě kontroly se zjistilo podhodnocení nabídky o 2 400 000 Kč ve třech bodech.  Proto byla firma AZ VIA s.r.o. vyzvána dne 4. 9. 2020 ke zdůvodnění nabídkové ceny. Dne 9. 9. 2020 reagovala firma AZ VIA s.r.o. na výzvu ohledně nízké ceny a konstatovala, že je odůvodněná. Po kontrole rozpočtu na výše uvedenou stavbu došlo k chybnému ocenění položek a ceny nebyly reálné. V důsledku toho firma AZ VIA s.r.o. je nucena odstoupit od výběrového řízení. Po 15 denní lhůtě byla oslovena druhá firma v pořadí, firma SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o. Po jednání s touto firmou byla dne 22. 10. 2020 podepsána smlouva. Tím je vše připraveno pro realizaci. Při jednání s p. Chmelířem nám bylo doporučeno začít s prací zkraje jara a to ohledně toho, že obalovny na základě počasí zavírají své provozy listopad – prosinec.  Může samozřejmě terénní úpravy zahájit ještě tento rok, ale určitě ani já, a už vůbec ne vy, nechcete celou zimu jezdit po rozbagrované ulici, nehledě co se zimní údržby týče by byl ohromný problém s úklidem sněhu.  Z těchto důvodů bych směřoval práce opravdu na jaro. Děkuji za pochopení.

starosta

********************************************************************

COVID-19 A NAŠE OBEC

Z důvodu pandemie bude bohužel zrušen avizovaný broumský advent a doprovodné akce.  Sváteční náladu Vám připomene tradiční rozsvícený strom u společenského centra.  Je nám velice líto, že nemůžeme tuto akci uskutečnit.  Zároveň jsou zrušeny i všechny připravované akce pro děti, jako mělo být uspávání broučků, vítání svatého Martina a mikulášská besídka.

Prosíme  všechny spoluobčany,  aby důrazně dodržovali všechna nařízení vlády.

Připomínáme, že OMEZENÍ SHLUKOVÁNÍ OSOB JE NEJÚČINNĚJŠÍM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19 .

                                                                                                                            Přenos vzduchem se snižuje správným nošením roušek, dodržováním rozestupů,  přenos dotykem se snižuje dezinfekcí povrchů a rukou, časným mytím rukou teplou vodou a mýdlem.

 

Obec Broumy opět nabízí pomoc osamělým nebo nemocným  osobám, kteří nemají možnost si jinak obstarat v této těžké době nejnutnější záležitosti. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám mohl pomoci, můžete se obrátit na obecní úřad prostřednictvím starosty, tel. č. 603 507 730.

starosta

*************************************************

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Konkrétní dotazy Vám zodpoví příslušní oblastí pracovníci IDSK a ROPID.

Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

METRO

Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu.

TRAMVAJE

Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY - PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 - 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

VLAKY

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci. 

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. - Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka - Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

Děkujeme za pochopení.

****************************************

PUTOVÁNÍ S KOBLÍŽKEM

V sobotu 5. září byla pro děti připravena trasa v okolí Broum, kde se na různých místech mohly přesvědčit o své šikovnosti a setkat se s různými pohádkovými bytostmi. Dopolední příprava proběhla za krásného počasí a doufali jsme, že bude tak celý den. Start probíhal od 13.30 do 15.00 hod. a počasí se v tu chvíli rozhodlo, že nám to překazí. Ale nestalo se tak. Kartičku s Koblížkem si vyzvedlo 71 dětí i s rodiči a vydali se na trasu chvílemi doprovázenou vydatným deštěm. Potěšilo nás, že to nikdo nevzdal! Všichni došli, již za pěkného počasí, do cíle. Děli byly odměněny drobnými dárky a koblížkem. Paní kuchařky ze ZŠ připravily i malé občerstvení. Na organizaci dne se podíleli: p. Jirková, Krásná, Kušková, Kuníková, Lacinová, Skleničková, Švarcová, sl. Kodetová, Krásná ml., Mašková, Hruboňová, Knollová, A. Orthová, K. Orthová, p. učitelky Hubingerová a Jirková, Jansová, manželé Egerovi, J. Šimurda, p. Žižka, Císař, Císař ml., Rosenbaum a další. Velice všem děkuji za bezvadný průběh celého odpoledne a ochotu pomoci na této akci. V příštím roce bychom rádi opět pro děti něco připravili, a to ve „sportovním duchu“. Další plánované akce do konce roku: Uspávání broučků, Svatý Martin, Mikulášská nadílka v Kulturním domě, Advent. Záleží však, jak budou hromadné akce povoleny a za jakých podmínek.

***************************************

ORDINACE

Vyšetření v ordinaci a odběry jen po předchozí telefonické domluvě a na základě objednání. Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu MUDr. L. Flemr 311 533 382 MUDr. P.Šmíd 311 533 385

***************************************

MOŠTÁRNA KUBLOV Moštárna Kublov bude v provozu: 3.10., 17.10., 17.10. a 24.10. Vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Cena : 3 Kč/kg jablek Maximálně 120kg jablek na zákazníka a den.

***************************************

Je nám velice líto, že v důsledku stále se zhoršující epidemiologické situace a s tím spojenými omezujícími nařízeními jsme nuceni letošní, již 36. ročník Broumského špacíru, který se měl konat 10. října zrušit. Pevně věříme, že v příštím roce bude možné akci uskutečnit.

**************************************

ZASTUPITELSTVO OBCE

Na zářiovém zasedání zastupitelstva se probíralo několik důležitých věcí. Zastupitelstvo schválilo vyloučení výtězné firmy AZ VIA s.r.o. pro rekonstrukci ulice V Hlinkách z důvodu podhodnocené cenové nabídky. Tuto nabídku následně firma nedokázala vysvětlit. Firmu AZ VIA s.r.o. nahradí firma SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., která skoncila druhá v pořadí. Jistě jste si všimli problémů s naším rozhlasem, který od roku 2016 servisuje firma SOVT – RADIO s.r.o. Přes veškerou snahu o opravu stávajícího rozhlasu, který je v provozu od r. 2002, se nedaří jeho opravu zrealizovat, především proto že nové náhradní díly nejsou již dostupné. Prosíme tedy o trpělivost se stávajícím stavem, který se snažíme urgentně vyřešit. Na zasedání rozhodlo zastupitelstvo o zahájení výběrového řízení na pořízení nového rozhlasu. Rádi bychom toto uskutečnili co nejdříve. Zastupitelstvo dále jednalo ohledně postupu prací na střeše KD, kde po odhalení trámoví byly zjištěny nebezpečné závady. Dva hlavní nosné trámy stropu jsou na 60% ztrouchnivělé, některé krovy je potřeba vyměnit. Po dlouhých sedmi letech se podařilo připravit ke kolaudaci první etapu výstavby chodníků v ulici Průběžná. V řešení nadále zůstává druhá etapa v ulici Skryjská. Zastupitelstvo mnohokrát děkuje všem, kteří se podíleli na uskutečnění dnu pro děti, především paní Janě Burešové za zorganizování celé akce. Dále děkujeme pivovaru Matuška za sponzorský dar. Zastupitelstvo

**********************************

Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty...

Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty...

********************************

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY BROUMSKÉ POŠTY

Vážení klienti,

od 1.10. 2020 je otevírací doba pošty změněna.

Pošta Broumy, 267 42:

Otevírací doba:

Pondělí:       od 13:00 do 18:00 hod.

Úterý:           od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Středa:         od 13:00 do 18:00 hod

Čtvrtek:        od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Pátek:           od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Sobota:        Zavřeno

Neděle:        Zavřeno

********************************

INFORMACE O SBĚRNÉM MÍSTĚ

Bohužel náklady na velkoobjemové odpady se stále zvyšují. Jsme jedna z mála obcí, která provozuje sběrné místo, kam mohou občané, kteří jsou zde trvale hlášeni, odvážet odpad větších rozměrů, jako plasty, koberce, nábytek, papír, železo nebo elektro. Správcem sběrného místa je ustanoven p. Mirko Vlach, který se snaží občanům vyjít vstříc a je ochoten po domluvě otevřít sběrné místo i mimo daný termín.  Proto již v předchozích zastupitelstvech bylo rozhodnuto, že správce může kontrolovat trvalé bydliště v občanském průkazu. Bohužel se v poslední době stává, že někteří občané těchto výhod zneužívají např. tím, že odvezou odpad sousedům, nebo kamarádům,  kteří zde nejsou trvale hlášeni. Neúměrně tím narůstají platby, které pak obec musí za odpad zaplatit. Dále upozorňujeme, že elektrické spotřebiče se musí odevzdávat pouze kompletní, žádné části nesmí byt odmontovány. Rovněž se neodebírá stavební suť a materiály se stavbou spojené. Tyto odpady si každý musí odvézt sám na skládky k tomu určené.

Žádám Vás touto cestou o dodržování daných pravidel na pozemku sběrného místa a opravdu buďme rádi na možnosti, které zde zatím máme.  Děkuji.

starosta

******************************

ZE ZASTUPITELSTVA

Milí občané, rád bych vás v tomto článku stručně informoval o záležitostech projednávaných obecním zastupitelstvem a celkově o prioritách naší obce.

V první řadě bych rád zmínil plánovanou opravu ulice V Hlinkách. Na tento projekt bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo ukončeno 20.8.2020 v 10 h. Zakázku získala plzeňská firma A-Z via, s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Rozpočtová cena dle projektové dokumentace  je spočítána na 7,5 milionu Kč. Protože vypsání státních dotací na tyto účely se zdá být v nedohlednu, bude obec veškeré náklady hradit z vlastních zdrojů.

Dalším, již ne tak rozsáhlým projektem, bude oprava střechy našeho kulturního domu, do kterého v nemalé míře zatéká. Na tuto rekonstrukci je podána žádost o finanční podporu na Krajský úřad. Následně bude opravena také střecha skladu ve sběrném dvoře.

Další dobrou zprávou je, že se podařilo získat finanční dotaci pro projekt „Nový dopravní automobil pro JSDH Broumy“. Na nový automobil, který nahradí starý a již často opravovaný  Volkswagen T4, poskytne Středočeský kraj z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS částku 300 000 Kč, dotace 450 000 Kč poputuje k hasičům z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a obec dofinancuje nový DA čtyřiceti procenty.

S prvním zářijovým dnem se blíží i otevření nové mateřské školky. Mateřskou školku budeme průběžně dovybavovat podle potřeb dětí, nejen v interiéru, ale také v zahradě. Prostory staré MŠ, především sociální zařízení, jsou z nařízení hygieny  předělávány a po úpravě budou sloužit jako družina základní školy.

Někteří z vás si už jistě všimli nové nástěnky a železného držáku na konve na našem hřbitově. V nástěnce je umístěn provozní řád, který je podle zákona nezbytnou součástí každého veřejného pohřebiště.

Dále bychom, pro větší bezpečnost občanů, rádi zlepšili úroveň dopravního značení v obci a doplnili dopravní značky na místa, kde citelně chybí.

Ve stručnosti ještě vyjmenuji jednotlivé body, kterými se zastupitelstvo obce v současné době zabývá: je to především nedokončená kolaudace chodníků, dále realizace kanalizačních přípojek, opravy silnic v obci  a ulice Za Roklí, problémy se společností VAK ohledně nových vodovodních přípojek, které nechtějí povolovat, změny územního plánování, přívalové deště a regulace odtoku vody u ZŠ, výstavba cyklostezky do Kublova, dokončení chodníku k nové mateřské školce, oprava vodoteče (regulace), tlaková čerpadla a ještě mnoho dalších věcí.

Po přečtení tohoto výčtu asi každého napadne, že být starostou není vůbec lehká věc. Co se obecnímu zastupitelstvu, v čele s panem starostou, za čtyřleté funkční období podařilo i nepodařilo, si můžeme zrekapitulovat v říjnovém vydání Zpravodaje v roce 2022.

Zatím je jisté jen jedno, čas jde neúprosně proti nám. Není jednoduché každé prosbě a žádosti vyhovět, ale přesto se o to co nejupřímněji snažíme.

Místostarosta

****************************

BRDSKÁ LIGA 2020

Třetí srpnový víkend jsme zavítali na 5. a 6. kolo Brdské ligy do Vranovic, nedaleko Příbrami. Na tréninku před závodem měli muži i ženy velmi rychlé útoky. Mužům se podařilo zaběhnout útok za tzv. “patnáctku“ a ženy zaběhly vícekrát “osmnáctku“. Každý rychlý čas nás namotivuje, a proto jsme odjížděli do Vranovic ještě více natěšení.  V sobotu odstartovali 5. kolo Brdské ligy naši muži. Na levém proudu měli nového proudaře. Bohužel se objevila vada na materiálu, která způsobila na levém proudu pomalejší sestřik terče, a to v čase 17,78s. Pravý proudař dosáhl času 16,81s. Výsledný čas na postup do play-off nestačil. Kluci se umístili na 15. místě a do průběžné tabulky si připsali 1 bod. Následovaly ženy, za které na obou proudech běžela děvčata ze Zaječova. Natrénovaný čas z tréninku ukázaly i v 5. kole. Útok dokončily v čase 18,96s. Pořád se jedná o sport, při kterém je důležitá vzájemná souhra sedmi závodníků, a proto nikdy není jisté, jak požární útok dopadne, a s jakým časem se podaří nebo nepodaří postoupit do play-off. Tentokrát ženám ani „osmnáctka“ k postupu nestačila. Umístily se na 8. místě. Po závodu následovala volná zábava.

Nedělní kolo však bylo pro ženy veselejší. Odstartovaly s číslem 4 a zaběhly útok s časem 18,56s, kterým se probojovaly do play-off. Jejich soupeřkami byly ženy ze Zahořan. Útok byl plynule rozběhnutý, ale na levém proudu došlo k zaváhání, a tudíž ženy souboj prohrály. I přesto se umístily na krásném 6. místě a za obě kola připsaly 4 body do průběžné tabulky. Muži vyběhli ze základny v druhé polovině základního kola. I u mužů došlo k zaváhání na levém proudu, jehož výsledkem byl nesestříknutý terč. Neplatný pokus znamenal pro kluky poslední místo v tabulce.

                Stručně se ohlédneme za již proběhlými závody. Jak jistě mnozí čtenáři víte, první a druhé kolo Brdské ligy odstartovalo na fotbalovém hřišti Tělovýchovné jednoty v Broumech. Pořádání závodu v požárním sportu typu Brdské ligy a zároveň účast na závodu je náročnou záležitostí. Závodníkům se však v našem areálu velmi líbí a rádi se zúčastňují našeho kola, které pořádáme společně s Malými Přílepy Modrými. Proto se vždy snažíme připravit závod co nejlépe, a hlavně s radostí. Co se týče soutěžní stránky našich družstev, muži se umístili na 16. místě v sobotu i v neděli. Ženy v sobotu obsadily 6. místo a v neděli se probojovaly do malého play-off. Celkem zaběhly tři útoky a umístily se na krásném, letos nejlepším dosaženým, 4. místě. Po vyhlášení následovaly doplňkové soutěže o nejrychlejšího proudaře a nejrychlejší „zadek“ (slang pro náběr vody), kde bronzovou medaili získala Radka Štochlová se svou švagrovou Andreou Štochlovou. Jako každý rok byl uspořádán benefiční koncert pořádaný Tomášem Rosenbaumem Broumy ve prospěch útulku Zvířecí pohoda ve Bzové.

                Děkujeme všem, kteří se podílejí na pořádání Brdské ligy, ať už se jedná o poskytnutí areálu či přímé zapojení v místě konání soutěže a další. V neposlední řadě děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit.

                Následující víkend se uskutečnilo 3. a 4. kolo v Jesenici u Sedlčan. V sobotu měli muži neplatný pokus a umístili se tak na 17. místě. V neděli se posunuli o stupeň výš, a to na 16. místo. Ženy se na třetím kole probojovaly opět do play-off, mezi šest nejlepších týmů. Soupeřkami jim byly ženy ze Zahořan, které duel vyhrály s časem 17,13s. Ženy si za celkové 6. místo připsaly tři body. V neděli bojovaly opět v play-off, tentokrát s Lužnou. Umístily se na 5. místě s dalšími čtyřmi body.

              Po šesti kolech ženy drží 6. místo v tabulce s celkovými 20 body z 16 družstev a muži 28. místo.

              Poslední srpnový víkend nás čeká dvoukolo v zámeckém parku Nalžovice, kde se rozhodne o celkových výsledcích, letos zkrácené, Brdské ligy 2020.

Marie Mašková

************************

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství ZŠ a MŠ Broumy děkuje paním učitelkám Radce Hubingerové a Barboře Jirkové,  paní Danuši Jirkové, Lence Kuškové a všem, kdo jim pomáhali, za vysázení okrasných dřevin a květin v areálu nové MŠ. Všechny vysazované rostliny se děvčatům podařilo získat jako sponzorský dar, sponzorským darem byla i fůra mulčovací kůry dodaná panem Jaroslavem Kučerou. Jsme moc rádi, že pro zkrášlení nového prostředí pro děti kolegyně věnovaly svůj volný čas.

 Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

************************

KINO BROUMY VÝSÍLÁ V RÁMCI DĚTSKÉHO DNE FILM PSÍ DOMOV.

neděle 6.9. od 16:00. Vstup zdarma.

************************

                  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

 Jak již bylo v minulém Zpravodaji naznačeno, že se připravuje náhradní termín za neuskutečněný Dětský den, tak je to tady!

OÚ Broumy ve spolupráci se ZŠ, MŠ a SDH připravili na sobotu

          5. září 2020             

„Putování s Koblížkem“

Start  bude na hřišti ZŠ mezi 13.30 – 15.00 hod.

Každý účastník, nebo rodina, dostane startovací kartičku, na kterou bude sbírat razítka z různých stanovišť v okolí Broum. Nejen, že si děti odnesou z některého místa dárek, ale i v cíli je čeká sladká odměna. Zároveň bude možnost zakoupení malého občerstvení.


Přijďte si užít s Vašimi dětmi hezké pohádkové odpoledne.

*************************

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.                                                                         

Prodej:    12.8.  2020      Broumy  -     u  pošty  –  17.50 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod.

tel. 601 576 270,728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

 

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA PROBĚHNE V OBCI VE DNECH 25.8.2020 - 27.8.2020

Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:

 Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy

Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30)

Poučení: Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky. Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru Ministerstva životního prostředí. Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok. Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.

Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll, Dakon, OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o provedené kontrole. Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 JE ZA NÁMI

     Školní rok 2019/2020 je za námi. Byl to rok netradiční, jehož poslední čtyři měsíce byly náročné nejen pro děti, učitele, ale hlavně pro rodiče a prarodiče, kteří museli skloubit práci v zaměstnání s péčí o domácnost, a navíc se ještě učit doma s dětmi. Vám, rodiče i prarodiče, patří dík za práci s dětmi v době distanční výuky.  Vážíme si toho, jak jste vše zvládli.  A také si vážíme toho, že jste chápali, že ani pro nás, učitele, to nebylo vždy jednoduché.

     Školní rok ukončilo 205 žáků základní školy a 28 žáků mateřské školy. Všech 205 žáků prospělo, z toho 170 s vyznamenáním (107 se samými jedničkami). Hodnocení práce žáků bylo pro nás velmi složité, ale všichni pedagogové se snažili zohlednit většinou velmi dobrý přístup žáků k plnění úkolů distanční výuky. V této nelehké době se učili nejenom žáci, ale i my učitelé. O děti se ve škole staralo 30 zaměstnanců, 22 pedagogických a 8 správních.   

     Slavnostní shromáždění všech žáků školy a hostů z řad rodičů, prarodičů a veřejnosti, kterým každoročně uzavíráme školní rok, se uskutečnit nemohlo, a tak letošní loučení s deváťáky bylo jiné, netradiční, komorní. Konalo se 29. 6. a přivítali jsme pouze nejbližší rodinné příslušníky a pozvané hosty. Deváťáci se naposledy sešli se svými učiteli a spolužáky, se kterými prožili spoustu krásných chvil. Slavnostní a dojemnou náladu v aule školy umocnila studentská hymna Gaudeamus igitur v podání Jindry Zíky, budoucího studenta konzervatoře. Poté následoval proslov pana ředitele a třídní učitelky 9. třídy paní Evy Stehlíkové, která výstižně a vtipně představila a charakterizovala všech třináct letošních absolventů.  Po slavnostním šerpování žáci převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Svůj proslov si připravili také deváťáci a rozloučili se tak se všemi pedagogy i zaměstnanci školy. Cestu školní docházkou letošních absolventů si můžete připomenout v jejich prezentaci na webových stránkách školy. Milí deváťáci, vlastně už středoškoláci, bylo nám tu s vámi hezky. Do života vykročte tou správnou nohou! A my, dospěláci ze školy, vám přejeme hodně štěstí ve studijním i osobním životě.

     Závěrem bychom rádi poděkovali za práci v uplynulém školním roce a především za enormní nasazení v době krize, se kterou se české školství ještě nesetkalo. Poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy, ale i rodičům, kteří se na chvíli stali také učiteli. Přejeme Vám všem krásné prožití prázdnin.

                                                                                              Mgr. Marcela Mlýnková

                                                                                              Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

 

UBYTOVÁNÍ V BROUMECH                                                                                

Společnost BONTAX s.r.o. poskytující daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence oznamuje zřízení provozovny na adrese Spádová 220, 267 42 Broumy. V části objektu budou kanceláře a archiv a v části budeme poskytovat ubytování v soukromí.

www.ubytovanibroumy.cz foto objektu

Libor Balaš, jednatel společnosti.

 

BRDSKÁ LIGA V BROUMECH

SDH Malé Přílepy Modré a SDH Broumy pořádají 5. a 5. kolo soutěže v požárním útoku Brdské ligy

Kdy: sobota 25. 7. od 12:00 a neděle 26. 7. od 10:00 

Kde: hřiště TJ Broumy

Program sobota: 12:00 – zahájení soutěže 

po skončení BL soutěž o nejrychlejší zadek a proudaře

Program neděle 10:00 – zahájení soutěže

Zveme všechny fanoušky hasičů, aby se přišli podívat a podpořit nás během napínavé soutěže. Bohaté občerstvení zajištěno.

 

OSLAVA 11 LET PIVOVARU MATUŠKA V BROUMECH

Přijďte si s námi připít na jedenáctileté výročí pivovaru Matuška v Broumech. Více jak deset druhů na čepu s osvědčeným polotmavým ležákem Broumy,  stan s občerstvením a nějaká ta muzika hrát taky bude!

 Hospůdka Na Hřišti 11. 7. v sobotu od 12 hodin obec Broumy

„DEJ BŮH STĚSTÍ!!!!“

 

ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY

Připravili jsme pro Vás další zájezd na muzikálové představení, muzikálovou komedii s písněmi Václava Neckáře Mýdlový princ. Zájezd se uskuteční  v sobotu 12. 9. 2020 od 18.00 hod., odjezd autobusu od obecního úřadu v 16.00 hod. Cena vstupenky je s 50% slevou. Původní cena vstupenky 799,-- , po slevě 400,-- Kč. Dopravu hradí obecní úřad. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit na obecním úřadu.

...................................................................................................................................................

ČERNÁ SKLÁDKA BIOODPADU

Tímto článkem bych rád navázal na předchozí článek zastupitele obce Romana Kodeta , rád se držel tématu a rách bych připomněl některým občanům to, co již už bylo mnohokrát připomenuto. Každý odpad má své místo kde si spokojeně žije, hnije a minimálně obtěžuje svou přítomností a smradem okolí. Tohle se ovšem nedá říct o vyvežených hromadách trávy, kůry, pilin a lupení za křovím v poli, směrem od místa pálení čarodějnic k salaši. Někteří lidé nad tím mávnou rukou, některým to trochu vadí ale nechají to být a někteří si přijdou stěžovat. Nevadí nám jen ty stížnosti, ale vadí nám i samotný odpad. Měli bychom být rádi za to, že máme tu možnost provozovat bývalou pískovnu jako skladovací prostor pro tento druh odpadu. Prosíme tedy občany, kteří nám jsou známý, aby už nadále tuhle černou skládku nerozšiřovali a vyváželi tento odpad do bývalé pískovny, jako to dělá většina z nás.  Stačí vzít do ruky telefon, vytočit číslo 731948287 a domluvit se s p. Vlachem na půjčení klíčů a vyvežení bioodpadu. Děkujeme za pochopení.

...................................................................................................................................................

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Nedávno jsem byl účastníkem debaty na téma místní čistírna odpadních vod a její špatná funkčnost. Při debatě zaznělo několik nepřesností, a proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Ze své pozice nedokáži zhodnotit, jak ČOV funguje ale rád bych zde uvedl na pravou míru několik základních skutečností, které jsem zjistil jako provozovatel domácí čistírny, který se několik let staral o její provoz a zajímal se o fakta kolem čištění odpadní vody. 

Hlavní skutečnosti, ze kterých je potřeba vycházet jsou, že látky, které obsahuje znečištěná voda na vstupu do čistírny, z ní zázračně nezmizí a žádná ČOV nefunguje se 100 % účinností. Důsledkem toho je, že vyčištěná voda obsahuje ještě stopy znečišťujících látek a není zcela čistá. Počítá se s tím, že dojde k naředění vodou, která protéká Úpořským potokem.  Vzhledem k přetrvávajícímu suchu je navíc toto ředění nyní problematické. Se zbytky znečištění si pak bohužel musí poradit příroda. Jako první na ráně je Kučerův rybník, kde dochází vlivem přírodních procesů k dalšímu dočištění vody. Důkazem toho, že tyto přírodní procesy fungují je i to, že v dolním toku Úpoře je stále přítomen pstruh obecný potoční, vranka obecná a vzácněji dokonce i střevle potoční, kteří jsou na čistotu vody velmi choulostiví.

Další skutečností je, že se v čistírně hromadí kaly, které pokud překročí určitou koncentraci, se musí z čistírny odstranit. Kaly se proto musí pravidelně vyvážet, a to že vidíme jednou za čas odjíždět z čističky fekální vůz není známkou toho, že by čistírna nefungovala.

 

Jak je vidět proces čištění odpadní vody není zcela dokonalý a pokud to chceme technologii a následně přírodě usnadnit můžeme začít už tím, že doma nebudeme do odpadu vlévat věci které tam nepatří (například tuk ze smažení, zbytky potravin, hadry, jednorázové pleny a ubrousky, zvířecí výkaly a různé nebezpečné látky, jako jsou zbytky hnojiv, pesticidů, barev a podobně).

V dnešní době není problém si všechny tyto skutečnosti ověřit. Každá provozovaná čistírna musí mít zpracovaný svůj řád, kde se dá například zjistit, jaké množství znečišťujících látek může danou ČOV opustit a dostat se tak do přírody. U té naší jsou to ročně řádově jednotky tun odpadních látek. Není to zrovna málo, ale pokud bychom čistírnu neměli, bylo by toto množství mnohonásobně větší.

...................................................................................................................................................

UZAVÍRKA SILNICE VE SKRYJÍCH

informace naleznete zde : otevři zde...

.................................................................................................................................................

VODA JE ŽIVOT

PETICE ZA ÚSTAVNÍ OCHRANU

VODY, OBČANŮ A PŘÍRODY

10 KROKŮ K VRÁCENÍ ZÁJMŮ LIDÍ A OCHRANY PŘÍRODY DO SPRÁVY VODY V ČR

https://pravdaovode.cz/petice-obsah/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

.................................................................................................................................................

Očkování psů

proběhne v sobotu 20. 6. 2020

13.30 – 14.00 hod.

před budovou obecního úřadu Broumy

...................................................................................................................................................

MUDr. AUŠTEDA a MUDr. ŠMÍD INFORMUJÍ

 •  MUDr. Aušteda přijme do ordinace v Broumech zdravotní sestru na zkrácený úvazek.

 MUDr. Šmíd – dovolená 29. 6. – 4. 7. 2020.  Zástup zajišťuje MUDr. Flemr.  Ordinace v Broumech je až  do odvolání zrušena.

..................................................................................................................................................

FOTBAL TJB

Přátelská utkání

Datum                        Čas                 Domácí                      Hosté                          Hřiště

31.05.2020      17:00               Broumy           -           Pustověty                    Broumy

07.06.2020      16:00               Broumy           -           Hostomice                  Broumy

13.06.2020      15:00               Broumy           -           Středokluky                Broumy

21.06.2020      16:00               Březová          -           Broumy                       Bzová

28.06.2020      16:00               Lochovice       -           Broumy                       Lochovice

..................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ MŠ

 Zastupitelstvo obce připravuje nejen pro své občany den otevřených dveří nové MŠ, který se uskuteční v pátek 26.6. od 10:00 – 12:00 a v sobotu 27.6. od 14:00 – 16:00. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se zápis do MŠ bohužel konal bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Ve stanoveném termínu bylo podáno 22 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a všem žádostem bylo vyhověno. Zároveň se zastupitelé omlouvají všem dětem a rodičům  za neuspořádání dětského dne z důvodu současné situace. Slibujeme, že den pro děti uspořádáme koncem prázdnin.

................................................................................................................................................

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Vážení spoluobčané, i v době, kdy nás zasáhla epidemie Covid-19 je tu naše firma pro Vás.

A proto si Vám dovoluji nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení na úřadě v Broumech v dané termíny cenově zvýhodněné!!!

 •       kontrola spalinové cesty vč. Protokolu ….............500 Kč.
 •     čištění komínového průduchu...............................   .180 Kč.

Lze zajistit také odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce, vložkování komínů a jiné.

Kominické práce proběhnou v termínech:  5.6.2020 pátek

                                                                 6.6.2020 sobota

                                                                                                                                                    Kominictví Wimík- Praskolesy 43

Martina Chotová Wimmerová  a Miroslav Chot

tel: 774908621

Předem děkuji, že jste si vybrali právě naše kominické služby. Ochrané pomůcky máme, strach mít nemusíte.

..................................................................................................................................................

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   6. 6. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu. Za odběr pneumatik osobních automobilů je stanovena cena 20Kč za kus, u nákladních apod. 100Kč za kus.Tuto cenu zaplatí občané ihned na místě.

Stanoviště:         na návsi u Obecního úřadu

Čas:                       od 8,30  do  9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, ředidla,  motorové oleje atd.

Do svozu nebezpečného odpadu nepatří velkoobjemový odpad a vyřazené elektrozařízení z domácností na tyto odpady je  samostatný svoz.

.................................................................................................................................................

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   6. 6. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

Stanoviště:   na návsi u Obecního úřadu                       

 Čas:             od 8,30  do  9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, ředidla,  motorové oleje atd.

Do svozu nebezpečného odpadu nepatří velkoobjemový odpad a vyřazené elektrozařízení z domácností na tyto odpady je  samostatný svoz.

Další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Rumpold – R  Rokycany s.r.o. na tel. č.: 371 724 788, 371 722 206 – Yvetta Klučková.

..................................................................................................................................................

Suché Máje 2020

Vážení spoluobčané, jaro je zde a s ním i oblíbené vesnické zábavy - Máje. Díky celé řadě nadšenců se nám je podařilo v několika uplynulých letech úspěšně zrealizovat. Bohužel, vzhledem k situaci vzniklé epidemií viru COVID-19, v letošním roce nebudeme schopni tuto akci připravit.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří byli připraveni pomoci. Věříme, že v příštím roce se všichni zapojíme s ještě větším elánem.

Předpokládaný termín pro rok 2021 je sobota 5. června.

..................................................................................................................................................

Hasiči informují

Sbor dobrovolných hasičů Broumy sděluje, že oslavy 140. let trvání sboru, které byly oznámeny v programu kulturních akcí na rok 2020, se odkládají. Nový termín bude oznámen po zrušení omezujících opatření.

..................................................................................................................................................

Roušky

Na obecním úřadu je stále k dispozici omezené množství bavlněných roušek, které obec zakoupila pro své občany.  Občané nad 15 let, kteří nemají možnost si roušky ušít, nebo si je opatřit jinak,  si tyto mohou ještě v následujícím týdnu vyzvednout. Poté budou zbylé roušky rozděleny mezi nejstarší občany obce.

Děkujeme tímto opět všem,  kteří roušky šijí a poskytují je dalším spoluobčanům.

.................................................................................................................................................

Milí spoluobčané.

 Vzhledem k současné situaci a nevlídnému nařízení vlády vám bohužel musíme oznámit, že jsou zrušeny další kulturní akce. Doposud se jedná o společné pálení čarodějnic, průvod obcí, rybářské závody, staročeské máje, kino a dětský den. S dalším vývojem situace a změnami vládního nařízení se budou měnit plány naše i pořadatelů. O těchto změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách v sekci aktuality a v Broumském zpravodaji. Zároveň bychom vám rádi doporučili naší novou aplikaci„V Obraze“, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách obce. Po jejím nainstalování vás aplikace okamžitě upozorní na provedené změny. Například vám nahlásí přidání něčeho nového do sekce Aktuality, nebo Úřad obce – Úřední deska i další.

Dne 7. 4. se uskutečnilo 18. zasedání zastupitelstva obce. Pokud by naše zastupitelstvo bylo vícečlenné než devíti, byla by zasedací místnost pro členy zastupitelstva malá. Přesto i tak zastupitelé s rouškami, sedící si za zády, ale ve dvoumetrových vzdálenostech, projednali několik důležitých i méně důležitých věcí.  Starosta informoval o rozpočtových změnách č.3 a č.4, které byly vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách.  Dále se projednávalo a odsouhlasilo poskytnutí poradenských služeb (organizace zjednodušeného podlimitního řízení) týkající se projektu „ Rekonstrukce místní komunikace“ firmou ACCON T+T services s.r.o. pro ulici V Hlinkách, prodej obecního kolového žebříku, výběr firmy pro zprostředkování dotace na výstavbu nové hasičské zbrojnice, zápis komise pro výběr nového hasičského dopravního automobilu a omezení rozšiřování sítě vodovodu společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. jako provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v Broumech. Tato společnost s platností od 1.4.2020 nevydává souhlasy k rozšiřování vodovodní sítě a k připojování nových odběratelů, jak jsme zmínili již v minulém vydání zpravodaje.  Tato vzniklá situace se dále řeší.

Všem občanům naší obce  přejeme krásné hezké dny i noci.

...................................................................................................................................................

zajíc

.................................................................................................................................................

Milí spoluobčané,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dodržují veškerá nařízení vyhlášená státem k nynější nelehké situaci.  Vážím si zodpovědnosti občanů, kteří chrání nejen své zdraví, ale i zdraví sousedů.  Situace je opravdu nelehká a bylo by hloupé brát vše na lehkou váhu. Proto prosím o trpělivost.  Snažíme se pro Vás nakoupit ochranné roušky a dezinfekci. Bohužel veškerá distribuce není jednoduchá a dodávky se stále odsouvají. Proto si vážím všech těch, kteří šijí roušky doma a poskytují je jak dalším spoluobčanům, tak na potřebná místa, jako jsou nemocnice, zdravotní střediska apod. V naši obci je díky tomu možnost si roušku vyzvednout v prodejně Coopu na pokladně. Tam můžete i případné své výrobky předat.  Tímto děkuji všem zaměstnancům prodejny, kteří to umožňují.

 Starší občané, kteří nikoho nemají, mohou v naléhavých případech volat na telefon starosty 603 507 730 s žádostí o pomoc. Samozřejmě v důležitých věcech ohledně pandemie mohou volat všichni občané.

Ještě jednou apeluji na všechny občany obce: vydržme a buďme trpěliví a přečkejme tato nepříjemná nařízení pokud možno v klidu.  Buďme co nejvíce ohleduplní a navzájem si pomáhejme.

Přeji všem minimum problémů a hlavně pevné zdraví!

                                                                                                                        starosta

..................................................................................................................................................

Zásobování pitnou vodou Broumy

Omezení rozšiřování sítě vodovodu Společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. jako provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v Broumech sděluje, že vzhledem k nedostatečné kapacitě zdrojů pitné vody oznamujeme přerušení povolování nových odběrných míst na vodovod pro veřejnou potřebu nad rámec již schválených. Naše společnost s platností od 1.4.2020 nevydává souhlasy k rozšiřování vodovodní sítě a k připojování nových odběratelů. Navyšování odběrů z vodovodní sítě bude možné až po zprovoznění dalších zdrojů vody do vodovodu pro veřejnou potřebu.

...................................................................................................................................................

 • Plánovaný svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, který se měl uskutečnit dne 18. 4. 2020 je z důvodu aktuální situace ve státě zrušen.
 • Ze stejného důvodu je zrušeno hromadné očkování psů, které bylo připraveno na 4. 4. 2020.
 • O náhradních termínech budete informování prostřednictvím Zpravodaje a obecního úřadu.
 • Do odvolání je uzavřena ordinace MUDr. Auštedy a MUDr. Eichenmannové.
 • Z rozhodnutí vlády je uzavřena místní knihovna.
 •  Rovněž se neuskuteční plánované představení kina.
 • Prodejna Coop má do odvolání omezenu pracovní dobu PO – PÁ 7.30 –12.00 a 12.30 – 15.30, SO 7.00 – 11.00 hod.
 • Od 25. 3. 2020 mohou důchodci i ostatní občané do prodejny bez časového omezení.
 • Svoz plastů prostřednictvím hasičů proběhne v původně plánovaném termínu 4. 4. 2020.  Připravte si proto pytle před vrata tak, jak je zvykem. UPOZORŇUJEME, že sběrný dvůr NEBUDE v tomto termínu otevřen! Je zakázáno ukládat odpad před vrata sběrného dvora!!!
 • Nejpozději do konce března je nutné zaplatit poplatek za psa!

Informace o zápisu na Základní a mateřskou školu budou zveřejněny na stránkách školy.

..................................................................................................................................................

Roušky pro nemocnici v Hořovicích

Nemocnice stále nemají dostatek ochranných pomůcek. Když Vláda tvrdí, že mají, má na mysli „páteřní“ nemocnice. Hořovice nám potvrdily, že po domácku šité roušky jim velmi pomáhají, protože je dávají k dispozici především příchozím pacientům, kteří je nemají. Příchozí pacient s rouškou snižuje riziko nakažení personálu nemocnice, což je samozřejmě klíčové, aby mohla fungovat.

Chcete pomoci? Pomoc se dá rozdělit na tři části. Někdo pomůže všemi částmi, někdo jednou nebo dvěma z nich. Každá část je velkou pomocí:

 

1. část: LÁTKA - Darujte vyprané, vyžehlené a nastříhané bavlněné látky 25 x 36 cm;

2. část: GUMIČKY - Darujte gumičky a tkalouny (i ty široké se dají nastříhat na tenčí);

3. část: ŠIJTE – Ušijte roušky, my je od vás předáme nemocnici v Hořovicích.

 

Šití roušek je časově nejnáročnější část. Máte-li doma funkční šicí stroj, pomozte. Pokud nemůžete šít, poskytněte ostatním látku nebo gumičky (ty jsou nyní velice nedostatkové zboží).
Hotové roušky není třeba žehlit ani prát. Nemocnice je po převzetí musí sama sterilizovat.

NÁVOD najdete na facebookové skupině „Broumy – V kopcích, ale na rovinu“ a bude také k dispozici na stolku před vstupem do kanceláře Obecního úřadu.

Děkujeme všem, kdo se už zapojili a zapojí.

Standa Müller, 605 238 969

.................................................................................................................................................

MUDr. L. Flemr a MUDr. P. Šmíd oznamují.

Vzhledem k situaci v ČR a vyhlášení karanténních opatření jsme nuceni omezit neakutní péči. Prosíme pacienty, aby si léky žádali jen telefonicky a ve vlastním zájmu nenavštěvovali ordinaci. Do odvolání se nebudou provádět žádné zdravotní prohlídky z preventivních důvodů ( prevence, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, výpisy z dokumentace, závodní péče) Po tuto dobu nedoporučujeme ani žádné očkování. Vstup do ordinací je jen pro akutní případy. Rizikový pacient s kontaktem nebo z rizikové oblasti VŮBEC ordinaci nenavštíví,  jen nás kontaktuje telefonicky, při příznacích respiračního onemocnění kontaktuje linku 112. Odběry jen po předchozí telefonické domluvě. Ordinace mimo Žebrák jsou po dobu karanténních opatření zrušeny.

Tato omezení vycházejí z doporučení odborných společností a MZ. Doporučené omezení ordinační doby nebo úplné uzavření ordinací se budeme snažit zatím neaplikovat. 

Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu.

 MUDr. L. Flemr,MUDr. P.Šmíd

..................................................................................................................................................

Z důvodu nařízení vlády měním termín ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BROUMY na 26.3.2020.

Návrh programu platí ze dne 18.2.2020.

Děkuji Petr Jirka - starosta obce Broumy

..................................................................................................................................................

Na základě rozhodnutí vlády

jsou omezeny úřední hodiny obecního úřadu

v pondělí 16. 3.  od 9. 00 – 12.00 hod.

ve středu 18. 3. od 9.00 do 12.00 hod.

a to pouze pro nezbytně nutné úkony.

Ostatní hodiny je úřad pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení

.................................................................................................................................................

Informace k vyhlášení nouzového stavu!!!!

ČTI ZDE...

.................................................................................................................................................

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU

čti zde - mimořádné opatření č.1

čti zde - mimořádné opatření č.2

čti zde - mimořádné opatření č.3

čti zde - doporučení

.................................................................................................................................................

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   18. 4. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

 

Stanoviště:                 na návsi u Obecního úřadu           

Čas:                             od 9,00  do  9,30 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, oleje atd.

Další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Rumpold – R  Rokycany s.r.o. na tel. č.: 371 724 788, 371 722 206 – Yvetta Klučková.

..................................................................................................................................

Blahopřání

dovolujeme si touto cestou poblahopřát k významnénu jubileu, kterého se dožívá dne 27. února, dlouhodobému bývalému starostovi obce,  panu Jiřímu Čermochovi. Děkujeme za práci pro obec v minulosti i současnosti a přejeme mu do dalších let stále hodně zdraví a duševní pohody.

                                                                                                                                       

Petr Jirka, starosta obce

..................................................................................................................................

Základní škola a mateřská škola Broumy

Telefon: 311585107                                                     e-mail: zs.broumy@seznam.cz                                              www.skolabroumy.cz

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku základní školy

 

     Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskuteční ve středu 15. dubna 2020 od 13 do 17 hodin v 1. třídě základní školy.

     Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok věku a děti, kterým byl povolen v roce 2019 odklad začátku povinné školní docházky.

     Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby přinesli k zápisu svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny, u které je dítě registrováno.  V případě závažných důvodů je možné výjimečně dohodnout s ředitelstvím školy jiný termín zapsání dítěte, nejpozději však do 30. dubna 2020.

 

V Broumech 17. února 2020      

                                                                                                                                   Mgr. Libor Kuška -  ředitel školy

................................................................................................................................................

Obecní ples

..................................................................................................................................................

Karneval

...................................................................................................................................................

KINO BROUMY

28.3. 2020 .15.2. 2020

............................................................................................................................................

 • Bývalí starší fotbaloví hráči a nejen Ti, chcete si jednou týdně zahrát fotbal jen pro zábavu? Kontaktujte Miroslava Nováka st. osobně, nebo na telefon 737753409
 • Odjezd autobusu na muzikálové představení Kvítek mandragory  je 21. 2. 2020  v 16.00 od obecního úřadu.
 • Našly se klíče od auta (škoda Octavia nebo Fabia) s centrálním zamykáním a klíčem pro zamknutí řadící páky. Pokud je někdo postrádá, jsou na OÚ.
 • AGRONA Rpety s.r.o. přijme do hlavního pracovního poměru dojiče/čky a ošetřovatele/lky telat na farmu Broumy.

Pracovní doba: ranní směna 4,00 -10,00 hodin, odpolední směna 14,00 - 20,00 hodin. Každý druhý víkend volno. Odměňování je podle množství nadojeného mléka, dále jsou poskytovány příplatky za noční, za práci v sobotu a neděli, za práci přes čas, ve svátek, roční prémie

Hrubá měsíční mzda je cca 20000,-- Kč - 30 000,-- Kč.

 • AGRONA Rpety s.r.o. dále přijme do hlavního pracovního poměru traktoristu-krmiče na  farmu Broumy. Zaměstnanecké benefity: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění. Nástup možný ihned, bližší informace podá pan Anděl, tel. č. 311585114 nebo 603894441.
 • Prodej   slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks. Prodej:   5.3.  2020 

Broumy  -     u  pošty  –  17.50 hod. Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,                            tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

.................................................................................................................................................

Volné pobíhání psů

Drazí občané, protože jsme národ pejskařů a nejinak je tomu i v naší obci, rádi bychom vydali upozornění pro majitele psů. Protože se stále častěji opakují stížnosti na volné pobíhání psů po obci a čím dál více se zvyšuje množství extrementů, bude v obci Broumy vydána obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Žádáme tedy majitele psů, aby byli více ohleduplní a svým parťákům dopřáli volný pohyb až za obcí.

.................................................................................................................................................

16. zasedání zastupitelstva

Na lednovém zasedání zastupitelstva starosta předložil harmonogram zasedání na rok 2020, který je také zveřejněný na webových stránkách naší obce. Zároveň byl sestaven plán prioritních oprav v tomto roce: ulice V Hlinkách, střecha KD, střecha SD, kaplička na hřbitově, trojúhelníkový park se zrcadlem, podezdívky kolem parků před OÚ, zprovoznění jímky u ZŠ pro užitkovou vodu, střecha rybářské klubovny a drobné opravy jiných místních komunikací. Tyto akce budou realizovány dle finančních možností obce. Zastupitelstvo schválilo nákup tří dopravních parabolických zrcadel. Dvě budou umístěny v obci a třetí mimo, na rozcestí u nové autobusové zastávky. Dále bylo schváleno pořízení leteckých fotografií Broum, nákup nakládacích vidlí do sběrného dvora pro malý nakladač LOCUST 753 zvaný „bobík“, nákup nové myčky do jídelny ZŠ a malého projektoru, který bude sloužit pro promítání dokumentů při zasedání zastupitelstva. Byl sestaven a doplněn plán kulturních akcí pro letošní rok:

1.2. Ples sportovců, 21.2. Masopustní průvod,  7.3. Obecní ples, 8.3. Dětský karneval, 21.3. Hasičský bál, 30.4. Čarodějnice, 1.5. Rybářské závody, 9.5. Staročeské máje, 16.5. Výročí 140let hasičů, 6.6. Suché máje, 27.6. Dětský den, 4.7. Oslava pivovaru Matuška, 18.7. Letní parket, 25. – 26.7. Brdská liga, 1.8. Letní parket, 15.8. Pivní slavnosti, 10.10. Broumský špacír, 24.10. Lampiónový průvod a uspávání broučků, 7.11. Svatý Martin, 14.11. Poslední leč, 28.11. Advent. Od 10.7. do 28.8. každý pátek letní kino dole U Dvora.

...............................................................................................................................................

ZASTUPITELSTVO OBCE BROUMY

Vás srdečně zve na

28. OBECNÍ PLES

s bohatou tombolou.

K tanci a poslechu hraje kapela KASTELÁN

Sobota 7.března 2020               Začátek ve 20:00

 vystoupení  žen TJ Sokol Broumy

KULTURNÍ DŮM BROUMY         Vstupné 100,- Kč      

KOUPIT VSTUPENKY A REZERVOVAT SI MÍSTO MŮŽETE NA OBECNÍM ÚŘADU NEBO NA MÍSTĚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na shledanou s Vámi se těší Zastupitelstvo obce

...............................................................................................................................................

 Sbor dobrovolných hasičů Broumy

      Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL

    Sobota 21.3.2020          Kulturní dům

                                  Začátek ve 20 hodin           Hraje a zpívá B Quintett

       Vstupné 100 Kč

    Předtančení ženy TJ Sokol Broumy

................................................................................................................................................

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH 2020

potřebný formulář k přihlášení vašeho miminka k vítání občánků v Broumech naleznete zde. formulář zde ke stažení...

 

Taneční kurzy v KD Plzeňka

plakát s kontaktem

                                Více informací je ve složce kam za kulturou.   

               ..................................................................................................................                   

Pozvánka

Obecní úřad připravil pro naše občany na pátek 21. 2. 2020 od 18 hod. zájezd na muzikálové představení z hitů Heleny Vondráčkové – komedii Kvítek Mandragory.  V hlavních rolích hrají Martin Dejdar, Adéla Gondíková, Sagvan Tofi, Miroslav Etzler, Jana Boušková, Richard Genzer a mnoho dalších. Cena vstupenky je s 50% slevou. Původní cena vstupenky 799,-- Kč, po slevě je cena pro Vás 400,-- Kč. Dopravu hradí obecní úřad, odjezd autobusu v 16.00 hod. od obecního úřadu. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.

                                                                                                                                                  

Ze zastupitelstva obce 17.12.2019

Na předvánočním zasedání zastupitelstva obce informoval starosta o kolaudaci nové mateřské školky.

Po spoustě problémů se podařilo dne 17. 12. 2019 zkolaudovat novou budovu MŠ. Původně uzavřená smlouva z roku 2016 se zhotovitelem vyznívala značně nevýhodně. Např. firma dle smlouvy měla termín dokončení stavby do srpna 2020, ovšem z hlediska příjmu dotace musela být stavba zkolaudována do konce roku 2019, jinak by dotace nebyla přiznána. Dotace 8,1 mil. byla obci přidělena až v květnu 2019.  Po té  se ovšem ukázalo, že původní projektová dokumentace je v mnoha ohledech nevyhovující.  Bylo nutno např. přesunout parkoviště, které bylo naprojektováno zcela mimo areál, úplná změna přístupové bezbariérové cesty,  vybudování ochranné zídky nad školkou proti přívalovým dešťům a spousta dalších problémů. Nicméně je zkolaudováno a první děti začnou školku navštěvovat od 1. 9. 2020. Po dovybavení vnitřních prostor nábytkem a celkové venkovní úpravě bude pro občany uspořádán den otevřených dveří. Předpokládaný termín je červen 2020.

Jistě si také někteří z vás všimli, že zmizely prověšené staré kabely v okolí obecního úřadu a staré školy. Tyto kabely nahradily kabely pod chodníky v zemi, které tam byly připraveny firmou AD CETIN při stavbě chodníků v roce 2015 s tím, že budou zprovozněny v roce 2016.  Protože ale nebyly předloženy stavebnímu úřadu dokumenty pro stavební řízení, podařilo se projekt realizovat až nyní.

Zároveň byl odsouhlasen plán kulturních akcí pro rok 2020, o kterém budete informováni v příštím zpravodaji, nebo na internetových stránkách. Zastupitelé dále schválili rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný a rozhodnutí dotace na dofinancování nového hasičského osobního vozu. Diskutovalo se především o plánu akcí na rok 2020, internetových stránkách naší obce, obecně závazných vyhláškách a kanalizačních přípojkách.

 

Rybářský ples v KD Broumy

                                                                                                                                                

Tělovýchovná jednota Broumy Vás srdečně zve na        

PLES SPORTOVCŮ

který se koná v sobotu dne 1. února 2020 od 20 hodin

 

K tanci i poslechu hraje skupina  „HEJ BAND“

 
Soutěž o ceny                                VSTUPNÉ Kč 100,-

 

V sále kulturního domu v Broumech se na shledanou s Vámi těší broumští sportovci.

                                                                                                                                                   

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ - Kůrovec ničí naše lesy

výzva zde k nahlédnutí...

 

 

 

Vítání občánků narozených 2018/2019

přihláška zde ke stažení...

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY.

zde k nahlédnutí...

 

Prodej kuřat v našem okolí.

 leták zde k nahlédnutí...

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 1. 2022
slabý déšť 4 °C 3 °C
úterý 25. 1. zataženo 5/2 °C
středa 26. 1. oblačno 4/0 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Pranostika na akt. den

Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.