Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Broumy

2.

Důvod a způsob založení

Obec Broumy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Petr Jirka - starosta
Tomáš Rosenbaum - 1 místostarosta               
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Broumy
U radnice 73
26742 Broumy
 

Kancelář  311 585 111 mobil: 603 507 730
Fax: 311 585 111    
E-mail: obec@broumy.cz
Internet. stránky: www.broumy.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Broumy
U radnice 73
26742 Broumy

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Broumy
U radnice 73
26742 Broumy

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00    
Středa 8.00 - 17.00    

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 311 585 111
Fax: 311 585 111
Kancelář starosty
Tel:  311 585 526
Mobil:  603 507 730
e-mail:

starosta@broumy.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 311 585 111

4.6.

Adresa internetové stránky

www.broumy.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@broumy.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 starosta@broumy.cz

mistostarosta@broumy.cz

 ucetni@broumy.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka Beroun a.s.
číslo účtu/kód banky: 2225131/0100

6.

00233145

7.

DIČ

CZ00233145

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Broumy:
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Broumy

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Broumy vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Broumy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010