Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

...................................................................................................................................................

MUDr. AUŠTEDA a MUDr. ŠMÍD INFORMUJÍ

 •  MUDr. Aušteda přijme do ordinace v Broumech zdravotní sestru na zkrácený úvazek.

 MUDr. Šmíd – dovolená 29. 6. – 4. 7. 2020.  Zástup zajišťuje MUDr. Flemr.  Ordinace v Broumech je až  do odvolání zrušena.

..................................................................................................................................................

FOTBAL TJB

Přátelská utkání

Datum                        Čas                 Domácí                      Hosté                          Hřiště

31.05.2020      17:00               Broumy           -           Pustověty                    Broumy

07.06.2020      16:00               Broumy           -           Hostomice                  Broumy

13.06.2020      15:00               Broumy           -           Středokluky                Broumy

21.06.2020      16:00               Březová          -           Broumy                       Bzová

28.06.2020      16:00               Lochovice       -           Broumy                       Lochovice

..................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ MŠ

 Zastupitelstvo obce připravuje nejen pro své občany den otevřených dveří nové MŠ, který se uskuteční v pátek 26.6. od 10:00 – 12:00 a v sobotu 27.6. od 14:00 – 16:00. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se zápis do MŠ bohužel konal bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Ve stanoveném termínu bylo podáno 22 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a všem žádostem bylo vyhověno. Zároveň se zastupitelé omlouvají všem dětem a rodičům  za neuspořádání dětského dne z důvodu současné situace. Slibujeme, že den pro děti uspořádáme koncem prázdnin.

................................................................................................................................................

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Vážení spoluobčané, i v době, kdy nás zasáhla epidemie Covid-19 je tu naše firma pro Vás.

A proto si Vám dovoluji nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení na úřadě v Broumech v dané termíny cenově zvýhodněné!!!

 •       kontrola spalinové cesty vč. Protokolu ….............500 Kč.
 •     čištění komínového průduchu...............................   .180 Kč.

Lze zajistit také odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce, vložkování komínů a jiné.

Kominické práce proběhnou v termínech:  5.6.2020 pátek

                                                                 6.6.2020 sobota

                                                                                                                                                    Kominictví Wimík- Praskolesy 43

Martina Chotová Wimmerová  a Miroslav Chot

tel: 774908621

Předem děkuji, že jste si vybrali právě naše kominické služby. Ochrané pomůcky máme, strach mít nemusíte.

..................................................................................................................................................

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   6. 6. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu. Za odběr pneumatik osobních automobilů je stanovena cena 20Kč za kus, u nákladních apod. 100Kč za kus.Tuto cenu zaplatí občané ihned na místě.

Stanoviště:         na návsi u Obecního úřadu

Čas:                       od 8,30  do  9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, ředidla,  motorové oleje atd.

Do svozu nebezpečného odpadu nepatří velkoobjemový odpad a vyřazené elektrozařízení z domácností na tyto odpady je  samostatný svoz.

.................................................................................................................................................

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   6. 6. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

Stanoviště:   na návsi u Obecního úřadu                       

 Čas:             od 8,30  do  9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, ředidla,  motorové oleje atd.

Do svozu nebezpečného odpadu nepatří velkoobjemový odpad a vyřazené elektrozařízení z domácností na tyto odpady je  samostatný svoz.

Další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Rumpold – R  Rokycany s.r.o. na tel. č.: 371 724 788, 371 722 206 – Yvetta Klučková.

..................................................................................................................................................

Suché Máje 2020

Vážení spoluobčané, jaro je zde a s ním i oblíbené vesnické zábavy - Máje. Díky celé řadě nadšenců se nám je podařilo v několika uplynulých letech úspěšně zrealizovat. Bohužel, vzhledem k situaci vzniklé epidemií viru COVID-19, v letošním roce nebudeme schopni tuto akci připravit.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří byli připraveni pomoci. Věříme, že v příštím roce se všichni zapojíme s ještě větším elánem.

Předpokládaný termín pro rok 2021 je sobota 5. června.

..................................................................................................................................................

Hasiči informují

Sbor dobrovolných hasičů Broumy sděluje, že oslavy 140. let trvání sboru, které byly oznámeny v programu kulturních akcí na rok 2020, se odkládají. Nový termín bude oznámen po zrušení omezujících opatření.

..................................................................................................................................................

Roušky

Na obecním úřadu je stále k dispozici omezené množství bavlněných roušek, které obec zakoupila pro své občany.  Občané nad 15 let, kteří nemají možnost si roušky ušít, nebo si je opatřit jinak,  si tyto mohou ještě v následujícím týdnu vyzvednout. Poté budou zbylé roušky rozděleny mezi nejstarší občany obce.

Děkujeme tímto opět všem,  kteří roušky šijí a poskytují je dalším spoluobčanům.

.................................................................................................................................................

Milí spoluobčané.

 Vzhledem k současné situaci a nevlídnému nařízení vlády vám bohužel musíme oznámit, že jsou zrušeny další kulturní akce. Doposud se jedná o společné pálení čarodějnic, průvod obcí, rybářské závody, staročeské máje, kino a dětský den. S dalším vývojem situace a změnami vládního nařízení se budou měnit plány naše i pořadatelů. O těchto změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách v sekci aktuality a v Broumském zpravodaji. Zároveň bychom vám rádi doporučili naší novou aplikaci„V Obraze“, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách obce. Po jejím nainstalování vás aplikace okamžitě upozorní na provedené změny. Například vám nahlásí přidání něčeho nového do sekce Aktuality, nebo Úřad obce – Úřední deska i další.

Dne 7. 4. se uskutečnilo 18. zasedání zastupitelstva obce. Pokud by naše zastupitelstvo bylo vícečlenné než devíti, byla by zasedací místnost pro členy zastupitelstva malá. Přesto i tak zastupitelé s rouškami, sedící si za zády, ale ve dvoumetrových vzdálenostech, projednali několik důležitých i méně důležitých věcí.  Starosta informoval o rozpočtových změnách č.3 a č.4, které byly vyvěšeny na úřední desce na webových stránkách.  Dále se projednávalo a odsouhlasilo poskytnutí poradenských služeb (organizace zjednodušeného podlimitního řízení) týkající se projektu „ Rekonstrukce místní komunikace“ firmou ACCON T+T services s.r.o. pro ulici V Hlinkách, prodej obecního kolového žebříku, výběr firmy pro zprostředkování dotace na výstavbu nové hasičské zbrojnice, zápis komise pro výběr nového hasičského dopravního automobilu a omezení rozšiřování sítě vodovodu společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. jako provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v Broumech. Tato společnost s platností od 1.4.2020 nevydává souhlasy k rozšiřování vodovodní sítě a k připojování nových odběratelů, jak jsme zmínili již v minulém vydání zpravodaje.  Tato vzniklá situace se dále řeší.

Všem občanům naší obce  přejeme krásné hezké dny i noci.

...................................................................................................................................................

zajíc

.................................................................................................................................................

Milí spoluobčané,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dodržují veškerá nařízení vyhlášená státem k nynější nelehké situaci.  Vážím si zodpovědnosti občanů, kteří chrání nejen své zdraví, ale i zdraví sousedů.  Situace je opravdu nelehká a bylo by hloupé brát vše na lehkou váhu. Proto prosím o trpělivost.  Snažíme se pro Vás nakoupit ochranné roušky a dezinfekci. Bohužel veškerá distribuce není jednoduchá a dodávky se stále odsouvají. Proto si vážím všech těch, kteří šijí roušky doma a poskytují je jak dalším spoluobčanům, tak na potřebná místa, jako jsou nemocnice, zdravotní střediska apod. V naši obci je díky tomu možnost si roušku vyzvednout v prodejně Coopu na pokladně. Tam můžete i případné své výrobky předat.  Tímto děkuji všem zaměstnancům prodejny, kteří to umožňují.

 Starší občané, kteří nikoho nemají, mohou v naléhavých případech volat na telefon starosty 603 507 730 s žádostí o pomoc. Samozřejmě v důležitých věcech ohledně pandemie mohou volat všichni občané.

Ještě jednou apeluji na všechny občany obce: vydržme a buďme trpěliví a přečkejme tato nepříjemná nařízení pokud možno v klidu.  Buďme co nejvíce ohleduplní a navzájem si pomáhejme.

Přeji všem minimum problémů a hlavně pevné zdraví!

                                                                                                                        starosta

..................................................................................................................................................

Zásobování pitnou vodou Broumy

Omezení rozšiřování sítě vodovodu Společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. jako provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v Broumech sděluje, že vzhledem k nedostatečné kapacitě zdrojů pitné vody oznamujeme přerušení povolování nových odběrných míst na vodovod pro veřejnou potřebu nad rámec již schválených. Naše společnost s platností od 1.4.2020 nevydává souhlasy k rozšiřování vodovodní sítě a k připojování nových odběratelů. Navyšování odběrů z vodovodní sítě bude možné až po zprovoznění dalších zdrojů vody do vodovodu pro veřejnou potřebu.

...................................................................................................................................................

 • Plánovaný svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, který se měl uskutečnit dne 18. 4. 2020 je z důvodu aktuální situace ve státě zrušen.
 • Ze stejného důvodu je zrušeno hromadné očkování psů, které bylo připraveno na 4. 4. 2020.
 • O náhradních termínech budete informování prostřednictvím Zpravodaje a obecního úřadu.
 • Do odvolání je uzavřena ordinace MUDr. Auštedy a MUDr. Eichenmannové.
 • Z rozhodnutí vlády je uzavřena místní knihovna.
 •  Rovněž se neuskuteční plánované představení kina.
 • Prodejna Coop má do odvolání omezenu pracovní dobu PO – PÁ 7.30 –12.00 a 12.30 – 15.30, SO 7.00 – 11.00 hod.
 • Od 25. 3. 2020 mohou důchodci i ostatní občané do prodejny bez časového omezení.
 • Svoz plastů prostřednictvím hasičů proběhne v původně plánovaném termínu 4. 4. 2020.  Připravte si proto pytle před vrata tak, jak je zvykem. UPOZORŇUJEME, že sběrný dvůr NEBUDE v tomto termínu otevřen! Je zakázáno ukládat odpad před vrata sběrného dvora!!!
 • Nejpozději do konce března je nutné zaplatit poplatek za psa!

Informace o zápisu na Základní a mateřskou školu budou zveřejněny na stránkách školy.

..................................................................................................................................................

Roušky pro nemocnici v Hořovicích

Nemocnice stále nemají dostatek ochranných pomůcek. Když Vláda tvrdí, že mají, má na mysli „páteřní“ nemocnice. Hořovice nám potvrdily, že po domácku šité roušky jim velmi pomáhají, protože je dávají k dispozici především příchozím pacientům, kteří je nemají. Příchozí pacient s rouškou snižuje riziko nakažení personálu nemocnice, což je samozřejmě klíčové, aby mohla fungovat.

Chcete pomoci? Pomoc se dá rozdělit na tři části. Někdo pomůže všemi částmi, někdo jednou nebo dvěma z nich. Každá část je velkou pomocí:

 

1. část: LÁTKA - Darujte vyprané, vyžehlené a nastříhané bavlněné látky 25 x 36 cm;

2. část: GUMIČKY - Darujte gumičky a tkalouny (i ty široké se dají nastříhat na tenčí);

3. část: ŠIJTE – Ušijte roušky, my je od vás předáme nemocnici v Hořovicích.

 

Šití roušek je časově nejnáročnější část. Máte-li doma funkční šicí stroj, pomozte. Pokud nemůžete šít, poskytněte ostatním látku nebo gumičky (ty jsou nyní velice nedostatkové zboží).
Hotové roušky není třeba žehlit ani prát. Nemocnice je po převzetí musí sama sterilizovat.

NÁVOD najdete na facebookové skupině „Broumy – V kopcích, ale na rovinu“ a bude také k dispozici na stolku před vstupem do kanceláře Obecního úřadu.

Děkujeme všem, kdo se už zapojili a zapojí.

Standa Müller, 605 238 969

.................................................................................................................................................

MUDr. L. Flemr a MUDr. P. Šmíd oznamují.

Vzhledem k situaci v ČR a vyhlášení karanténních opatření jsme nuceni omezit neakutní péči. Prosíme pacienty, aby si léky žádali jen telefonicky a ve vlastním zájmu nenavštěvovali ordinaci. Do odvolání se nebudou provádět žádné zdravotní prohlídky z preventivních důvodů ( prevence, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, výpisy z dokumentace, závodní péče) Po tuto dobu nedoporučujeme ani žádné očkování. Vstup do ordinací je jen pro akutní případy. Rizikový pacient s kontaktem nebo z rizikové oblasti VŮBEC ordinaci nenavštíví,  jen nás kontaktuje telefonicky, při příznacích respiračního onemocnění kontaktuje linku 112. Odběry jen po předchozí telefonické domluvě. Ordinace mimo Žebrák jsou po dobu karanténních opatření zrušeny.

Tato omezení vycházejí z doporučení odborných společností a MZ. Doporučené omezení ordinační doby nebo úplné uzavření ordinací se budeme snažit zatím neaplikovat. 

Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu.

 MUDr. L. Flemr,MUDr. P.Šmíd

..................................................................................................................................................

Z důvodu nařízení vlády měním termín ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BROUMY na 26.3.2020.

Návrh programu platí ze dne 18.2.2020.

Děkuji Petr Jirka - starosta obce Broumy

..................................................................................................................................................

Na základě rozhodnutí vlády

jsou omezeny úřední hodiny obecního úřadu

v pondělí 16. 3.  od 9. 00 – 12.00 hod.

ve středu 18. 3. od 9.00 do 12.00 hod.

a to pouze pro nezbytně nutné úkony.

Ostatní hodiny je úřad pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení

.................................................................................................................................................

Informace k vyhlášení nouzového stavu!!!!

ČTI ZDE...

.................................................................................................................................................

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU

čti zde - mimořádné opatření č.1

čti zde - mimořádné opatření č.2

čti zde - mimořádné opatření č.3

čti zde - doporučení

.................................................................................................................................................

Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.

připravil pro občany dne   18. 4. 2020

mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu

 

Stanoviště:                 na návsi u Obecního úřadu           

Čas:                             od 9,00  do  9,30 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, oleje atd.

Další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Rumpold – R  Rokycany s.r.o. na tel. č.: 371 724 788, 371 722 206 – Yvetta Klučková.

..................................................................................................................................

Blahopřání

dovolujeme si touto cestou poblahopřát k významnénu jubileu, kterého se dožívá dne 27. února, dlouhodobému bývalému starostovi obce,  panu Jiřímu Čermochovi. Děkujeme za práci pro obec v minulosti i současnosti a přejeme mu do dalších let stále hodně zdraví a duševní pohody.

                                                                                                                                       

Petr Jirka, starosta obce

..................................................................................................................................

Základní škola a mateřská škola Broumy

Telefon: 311585107                                                     e-mail: zs.broumy@seznam.cz                                              www.skolabroumy.cz

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku základní školy

 

     Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskuteční ve středu 15. dubna 2020 od 13 do 17 hodin v 1. třídě základní školy.

     Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok věku a děti, kterým byl povolen v roce 2019 odklad začátku povinné školní docházky.

     Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby přinesli k zápisu svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny, u které je dítě registrováno.  V případě závažných důvodů je možné výjimečně dohodnout s ředitelstvím školy jiný termín zapsání dítěte, nejpozději však do 30. dubna 2020.

 

V Broumech 17. února 2020      

                                                                                                                                   Mgr. Libor Kuška -  ředitel školy

................................................................................................................................................

Obecní ples

..................................................................................................................................................

Karneval

...................................................................................................................................................

KINO BROUMY

28.3. 2020 .15.2. 2020

............................................................................................................................................

 • Bývalí starší fotbaloví hráči a nejen Ti, chcete si jednou týdně zahrát fotbal jen pro zábavu? Kontaktujte Miroslava Nováka st. osobně, nebo na telefon 737753409
 • Odjezd autobusu na muzikálové představení Kvítek mandragory  je 21. 2. 2020  v 16.00 od obecního úřadu.
 • Našly se klíče od auta (škoda Octavia nebo Fabia) s centrálním zamykáním a klíčem pro zamknutí řadící páky. Pokud je někdo postrádá, jsou na OÚ.
 • AGRONA Rpety s.r.o. přijme do hlavního pracovního poměru dojiče/čky a ošetřovatele/lky telat na farmu Broumy.

Pracovní doba: ranní směna 4,00 -10,00 hodin, odpolední směna 14,00 - 20,00 hodin. Každý druhý víkend volno. Odměňování je podle množství nadojeného mléka, dále jsou poskytovány příplatky za noční, za práci v sobotu a neděli, za práci přes čas, ve svátek, roční prémie

Hrubá měsíční mzda je cca 20000,-- Kč - 30 000,-- Kč.

 • AGRONA Rpety s.r.o. dále přijme do hlavního pracovního poměru traktoristu-krmiče na  farmu Broumy. Zaměstnanecké benefity: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění. Nástup možný ihned, bližší informace podá pan Anděl, tel. č. 311585114 nebo 603894441.
 • Prodej   slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks. Prodej:   5.3.  2020 

Broumy  -     u  pošty  –  17.50 hod. Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,                            tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

.................................................................................................................................................

Volné pobíhání psů

Drazí občané, protože jsme národ pejskařů a nejinak je tomu i v naší obci, rádi bychom vydali upozornění pro majitele psů. Protože se stále častěji opakují stížnosti na volné pobíhání psů po obci a čím dál více se zvyšuje množství extrementů, bude v obci Broumy vydána obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Žádáme tedy majitele psů, aby byli více ohleduplní a svým parťákům dopřáli volný pohyb až za obcí.

.................................................................................................................................................

16. zasedání zastupitelstva

Na lednovém zasedání zastupitelstva starosta předložil harmonogram zasedání na rok 2020, který je také zveřejněný na webových stránkách naší obce. Zároveň byl sestaven plán prioritních oprav v tomto roce: ulice V Hlinkách, střecha KD, střecha SD, kaplička na hřbitově, trojúhelníkový park se zrcadlem, podezdívky kolem parků před OÚ, zprovoznění jímky u ZŠ pro užitkovou vodu, střecha rybářské klubovny a drobné opravy jiných místních komunikací. Tyto akce budou realizovány dle finančních možností obce. Zastupitelstvo schválilo nákup tří dopravních parabolických zrcadel. Dvě budou umístěny v obci a třetí mimo, na rozcestí u nové autobusové zastávky. Dále bylo schváleno pořízení leteckých fotografií Broum, nákup nakládacích vidlí do sběrného dvora pro malý nakladač LOCUST 753 zvaný „bobík“, nákup nové myčky do jídelny ZŠ a malého projektoru, který bude sloužit pro promítání dokumentů při zasedání zastupitelstva. Byl sestaven a doplněn plán kulturních akcí pro letošní rok:

1.2. Ples sportovců, 21.2. Masopustní průvod,  7.3. Obecní ples, 8.3. Dětský karneval, 21.3. Hasičský bál, 30.4. Čarodějnice, 1.5. Rybářské závody, 9.5. Staročeské máje, 16.5. Výročí 140let hasičů, 6.6. Suché máje, 27.6. Dětský den, 4.7. Oslava pivovaru Matuška, 18.7. Letní parket, 25. – 26.7. Brdská liga, 1.8. Letní parket, 15.8. Pivní slavnosti, 10.10. Broumský špacír, 24.10. Lampiónový průvod a uspávání broučků, 7.11. Svatý Martin, 14.11. Poslední leč, 28.11. Advent. Od 10.7. do 28.8. každý pátek letní kino dole U Dvora.

...............................................................................................................................................

ZASTUPITELSTVO OBCE BROUMY

Vás srdečně zve na

28. OBECNÍ PLES

s bohatou tombolou.

K tanci a poslechu hraje kapela KASTELÁN

Sobota 7.března 2020               Začátek ve 20:00

 vystoupení  žen TJ Sokol Broumy

KULTURNÍ DŮM BROUMY         Vstupné 100,- Kč      

KOUPIT VSTUPENKY A REZERVOVAT SI MÍSTO MŮŽETE NA OBECNÍM ÚŘADU NEBO NA MÍSTĚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na shledanou s Vámi se těší Zastupitelstvo obce

...............................................................................................................................................

 Sbor dobrovolných hasičů Broumy

      Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL

    Sobota 21.3.2020          Kulturní dům

                                  Začátek ve 20 hodin           Hraje a zpívá B Quintett

       Vstupné 100 Kč

    Předtančení ženy TJ Sokol Broumy

................................................................................................................................................

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH 2020

potřebný formulář k přihlášení vašeho miminka k vítání občánků v Broumech naleznete zde. formulář zde ke stažení...

 

Taneční kurzy v KD Plzeňka

plakát s kontaktem

                                Více informací je ve složce kam za kulturou.   

               ..................................................................................................................                   

Pozvánka

Obecní úřad připravil pro naše občany na pátek 21. 2. 2020 od 18 hod. zájezd na muzikálové představení z hitů Heleny Vondráčkové – komedii Kvítek Mandragory.  V hlavních rolích hrají Martin Dejdar, Adéla Gondíková, Sagvan Tofi, Miroslav Etzler, Jana Boušková, Richard Genzer a mnoho dalších. Cena vstupenky je s 50% slevou. Původní cena vstupenky 799,-- Kč, po slevě je cena pro Vás 400,-- Kč. Dopravu hradí obecní úřad, odjezd autobusu v 16.00 hod. od obecního úřadu. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.

                                                                                                                                                  

Ze zastupitelstva obce 17.12.2019

Na předvánočním zasedání zastupitelstva obce informoval starosta o kolaudaci nové mateřské školky.

Po spoustě problémů se podařilo dne 17. 12. 2019 zkolaudovat novou budovu MŠ. Původně uzavřená smlouva z roku 2016 se zhotovitelem vyznívala značně nevýhodně. Např. firma dle smlouvy měla termín dokončení stavby do srpna 2020, ovšem z hlediska příjmu dotace musela být stavba zkolaudována do konce roku 2019, jinak by dotace nebyla přiznána. Dotace 8,1 mil. byla obci přidělena až v květnu 2019.  Po té  se ovšem ukázalo, že původní projektová dokumentace je v mnoha ohledech nevyhovující.  Bylo nutno např. přesunout parkoviště, které bylo naprojektováno zcela mimo areál, úplná změna přístupové bezbariérové cesty,  vybudování ochranné zídky nad školkou proti přívalovým dešťům a spousta dalších problémů. Nicméně je zkolaudováno a první děti začnou školku navštěvovat od 1. 9. 2020. Po dovybavení vnitřních prostor nábytkem a celkové venkovní úpravě bude pro občany uspořádán den otevřených dveří. Předpokládaný termín je červen 2020.

Jistě si také někteří z vás všimli, že zmizely prověšené staré kabely v okolí obecního úřadu a staré školy. Tyto kabely nahradily kabely pod chodníky v zemi, které tam byly připraveny firmou AD CETIN při stavbě chodníků v roce 2015 s tím, že budou zprovozněny v roce 2016.  Protože ale nebyly předloženy stavebnímu úřadu dokumenty pro stavební řízení, podařilo se projekt realizovat až nyní.

Zároveň byl odsouhlasen plán kulturních akcí pro rok 2020, o kterém budete informováni v příštím zpravodaji, nebo na internetových stránkách. Zastupitelé dále schválili rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný a rozhodnutí dotace na dofinancování nového hasičského osobního vozu. Diskutovalo se především o plánu akcí na rok 2020, internetových stránkách naší obce, obecně závazných vyhláškách a kanalizačních přípojkách.

 

Rybářský ples v KD Broumy

                                                                                                                                                

Tělovýchovná jednota Broumy Vás srdečně zve na        

PLES SPORTOVCŮ

který se koná v sobotu dne 1. února 2020 od 20 hodin

 

K tanci i poslechu hraje skupina  „HEJ BAND“

 
Soutěž o ceny                                VSTUPNÉ Kč 100,-

 

V sále kulturního domu v Broumech se na shledanou s Vámi těší broumští sportovci.

                                                                                                                                                   

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ - Kůrovec ničí naše lesy

výzva zde k nahlédnutí...

 

 

 

Vítání občánků narozených 2018/2019

přihláška zde ke stažení...

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY.

zde k nahlédnutí...

 

Prodej kuřat v našem okolí.

 leták zde k nahlédnutí...

Zprávy

#

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: