Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Český rybářský svaz - ČRS 

Místní skupina ČRS je součástí ČRS Křivoklát. Hospodaří na pěti rybnících obce. Rybářský spolek byl založen v r.1969 a stále má dostatek zájemců.
Předsedou je Václav Štochl (tel. 311 585 271)
 

rybník
 

Český zahrádkářský svaz - ČZS

Působí v obci od roku 1963. Stará se o údržbu květinových záhonů před místní Radnicí. Každoročně organizuje výstavu květin v obci.
Předseda je Václav Kostečka (tel. 311 585 442)

ibišek

 

Klub Matýsek - Občasnké sdružení pro rodiny s dětmi

Oficiálně působí v obci od r. 2008 s cílem:

Nabídnou rodičům na rodičovské dovolené řadu zajímavých aktivit aktivit, které jejich děti nejen zabaví, ale i dále rozvíjí a stimulují v jejich vývoji.

Zprostředkkovat pravidelné pohybové aktivity určené dětem, ale i jejich rodičům.

Podílet se na různých dobročinných akcích.

Zajistit možnost dalšého vzdělávání rodičů v oblasti výchovy dětí i dalších témat, která rodiče zajímají.

Kub Matýsek se v obci významnou měrou podílí na pořádání rozličných akcí pro děti a mládež - plán akcí lze sledovat na webových stránkách klubu.

Kontakt: klubmatysek@email.cz

Více informací: http://www.klubmatysek.cz

Myslivecké sdružení OUPOŘ Broumy - v rámci ČMMJ - Českomoravská myslivecká jednota

V Broumech bylo myslivecké sdružení založeno v roce 1962. Má zde vlastní honitbu, v níž se stará o uchování stavu zvěře a rovnováhy v přírodě.
Předseda je Josef Kuška (tel. 311 585 253)

 

Sbor dobrovolných hasičů - SDH

  • stará se o požární techniku a její provozuschopnost, pomáhá vychovávat hasičský dorost a připravuje své členy k případným zásahům při živelných pohromách
  • pomáhá obci při zajišťování likvidace odpadů a při údržbě obce

Sbor oslavil v roce 2010 již 130 let od svého založení.

Více o broumských hasičích se dozvíte na: www.hasicibroumy.cz

Starostou SDH je Vlastimil Srp (tel. 311 585 234) 

oslava hasiči Oslava výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci mladí hasiči
Soutěž mladých hasičů na hřišti TJ Broumy